Schizofrénia

Schizofrénia znamená únik od reality. Ide o chronické ochorenie so závažnými poruchami v oblasti myslenia, konania, emócií a osobnosti.

Schizofrénia znamená únik od reality. Ide o chronické ochorenie so závažnými poruchami v oblasti myslenia, konania, emócií a osobnosti. Vedie k dezintegrácii osobnosti a narúša uplatnenie sa v spoločnosti.

Rozlišujeme 4 hlavné typy schizofrénie:

 • paranoidná schizofrénia
 • katatonická schizofrénia
 • hebefrenická schizofrénia
 • nediferencovaná schizofrénia

Príznaky schizofrénie

 • poruchy emotivity - vyhasínanie citových prejavov, emócie nezodpovedajúce danej situácii, protikladné emócie k jednej osobe
 • roztrieštené myslenie
 • poruchy reči, nezrozumiteľné slová
 • poruchy písma
 • únik od reality, uzatváranie sa do vlastného sveta
 • chorobná nerozhodnosť, váhanie
 • zmena záujmov, životných cieľov
 • postupný rozpad osobnosti
 • poruchy nálady
 • pri niektorých formách ochorenia aj halucinácie, bludy

Príčiny vzniku schizofrénie

 • genetické faktory - výskyt ochorenia v rodine, u žien sa ochorenie manifestuje vo vyššom veku ako u mužov
 • organické poškodenie mozgu počas vnútromaternicového vývoja alebo po narodení

Diagnostika schizofrénie

Diagnóza sa určuje na základe klinických príznakov ochorenia, priebehu a dĺžky trvania choroby. Robí sa aj psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti.

Liečba schizofrénie

Pacient v akútnom štádiu musí byť hospitalizovaný. Základom liečby je farmakoterapia. Podávajú sa neuroleptiká. Elektrokonvulzívna liečba je vhodná najmä pri katatónnej forme. Doporučuje sa aj psychoterapia, pracovná rehabilitácia a behaviorálne prístupy.