Články označené značkou 'Osobnosti'

Paranoidná porucha osobnosti

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Prevencia samovraždy

Mgr. Barbara Korbeľová

Závislá porucha osobnosti

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Úzkosť - Generalizovaná úzkostná porucha

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Schizofrénia

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár