Malária

Malária je infekčné ochorenie ničiace červené krvinky. Pôvodcom ochorenia je vnútrobunkový cudzopasník Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale a Plasmodium falciparum.
Plasmodium vivax
Malária je infekčné ochorenie ničiace červené krvinky. Pôvodcom ochorenia je vnútrobunkový cudzopasník Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale a Plasmodium falciparum. Malária sa vyskytuje v tropických a subtropických oblastiach - častiach Mexika, centrálnej a Južnej Ameriky, Dominikánskej republike, Haiti, na Strednom východe, v Afrike, Juhovýchodnej Ázii, Indii, Číne a Oceánii.

Malária je prenášaná z človeka na človeka prostredníctvom samičiek komára z rodu Anofeles. Inkubačná doba (čas od uštipnutia infikovaným komárom po objavenie sa prvých príznakov) je od 6 do 60 dní.

Príznaky malárie

 • Malarické záchvaty (zimnica, triaška, horúčka do 41°C a silné potenie) sa objavujú každý druhý, tretí alebo až každý štvrtý deň (v závislosti od vyvolávateľa) a trvajú 4-6 hodín.
 • Únava.
 • Závraty.
 • Bolesť hlavy.
 • Suchý kašeľ.
 • Nevoľnosť, zvracanie.
 • Nechutenstvo.
 • Kŕče.
 • Mierna hnačka.
 • Bolesti v kĺboch.
 • Svalová bolesti.
 • Bolesť v krížoch.
Diagnostika malárie -------------------
 • Mierne zväčšenie pečene.
 • Žlté sfarbenie kože a slizníc pri ťažkých infekciách vyvolaných Plasmodium falciparum.
 • Vyšetrenie krvi – mikroskopický dôkaz vyvolávateľa z krvi, krvný obraz (znížený počet červených krviniek a krvných doštičiek), zvýšený nekonjugovaný bilirubín, AST, ALT.
 • Pri ťažkých stavoch spôsobených Plasmodium falciparum môže byť abnormálne pečeňové testy.

Liečba malárie

Ak ste boli v tropickej alebo subtropickej oblasti a spozorujete vyššie uvedené príznaky, ihneď navštívte lekára. Malária je život ohrozujúca choroba. Lieči sa antimalarikami, 4-aminochinolínmi, často v kombinácii s tetracyklínom počas 5 dní. Potom nasleduje 14 dňová liečba 8-aminochinolínmi.

Objavujú sa aj nové synteticky pripravené antimalariká. Na zmiernenie príznakov sa podávajú antipyretiká, v závislosti od závažnosti stavu aj erytrocytová masa, heparín, príp. katecholamíny.

Prevencia malárie

 • Ochrana pred komármi – používať repelenty, ochranné sieťky na posteľ,...
 • Chemoprofylaxia – užívanie antimalarík 2-3 týždne pred odchodom do endemickej oblasti, počas celého pobytu a 2-3 týždne po návrate z endemickej oblasti.