Predávkovanie benzodiazepínmi

Benzodiazepíny sú často predpisovanými liekmi. Predpisujú sa pri liečbe úzkosti, porúch spánku, epilepsie.

Benzodiazepíny sú často predpisovanými liekmi. Predpisujú sa pri liečbe úzkosti, porúch spánku, epilepsie. Majú hypnotický, antikonvulzívny (pôsobia proti záchvatovo), anxiolytický (proti úzkosti) a myorelaxačný (pôsobia na relaxáciu svalov) účinok. Do tejto skupiny liekov patrí diazepam, medazepam, alprazolam, oxazepam a mnohé ďalšie.

Príznaky predávkovania benzodiazepínmi

Nízke dávky:

 • Nezrozumiteľná reč.
 • Eufória.
 • Porucha rovnováhy.

Vysoké dávky:

 • Poruchy vedomia až po kómu.
 • Poruchy dýchania (dýchanie sa zastavuje).
 • Zvracanie a aspirácia zvratkov môže viesť k aspiračnej pneumónii.
 • Nízky krvný tlak.
 • Znížená pulzová frekvencia.

Liečba predávkovania benzodiazepínmi

 • Podpora dýchania, umelá pľúcna ventilácia.
 • Čierne uhlie.
 • Antidota – podanie antagonistov diazepínov (flumazenil).