Uzavretie sietnicovej tepny a žily (oklúzia arterie a vény retinalis)

Uzavretie sietnicovej tepny (artérie-vedie okysličenú krv k sietnici oka) alebo sietnicovej žily (vedie odkysličenú krv) sa prejaví náhlou stratou zraku na jednom oku (v prípade tepnovej - arteriálnej oklúzie) alebo postupnou stratou centrálneho vízu pri žilových (venóznych) oklúziách.

Uzavretie sietnicovej tepny (artérie-vedie okysličenú krv k sietnici oka) alebo sietnicovej žily (vedie odkysličenú krv) sa prejaví náhlou stratou zraku na jednom oku (v prípade tepnovej - arteriálnej oklúzie) alebo postupnou stratou centrálneho vízu pri žilových (venóznych) oklúziách.

Príznaky uzavretia sietnicovej tepny a žily -------------------------------------------
 • Náhla strata zraku týkajúca sa len jedného oka.
 • Porucha centrálneho videnia.

Príčiny vzniku uzavretia sietnicovej tepny a žily

 • Embolizácia - uvoľnený trombus, metastáza, plaky na cievach (tukové tkanivo v tepnách), tuková bublinka alebo bakteriálna vegetácia (endokarditída) sa môže dostať krvným obehom až do sietnicových ciev.
 • Trombus (zrazená krv v cieve) môže tiež uzavrieť retinálnu artériu.
 • Niektoré zápalové ochorenia, ktoré vyvolávajú vaskulititídy (zápaly ciev) ako napr. systemový lupus erytematodus.

Diagnostika uzavretia sietnicovej tepny a žily

 • Anamneza.
 • Oftalmoskopia – vyšetrenie očného pozadia špeciálnym prístrojom.
 • Laboratórne vyšetrenie krvi – krvný obraz, zápalové parametre, biochémia, protilátky.
 • EKG, ECHO – vyšetrenia srdca.
 • Dopplerova sonografia karotíd.

Rizikové faktory uzavretia sietnicovej tepny a žily

 • Koagulopatie.
 • Srdcová arytmia.
 • Vnútrožilová narkománia.
 • Srdcové tumory.
 • Hormonálna antikoncepcia.
 • Ateroskleróza.
 • Hypertenzia.
 • Fajčenie.
 • Vysoká hladina cholesterolu v krvi.
 • Cukrovka.
 • Glaukóm.
 • Častejší výskyt u mužov.
 • Vek nad 60 rokov.

Liečba uzavretia sietnicovej tepny a žily

 • Závisí od príčiny oklúzie.
 • Trombolýza na rozpustenie trombov, heparín.
 • Vazodilatanciá na zlepšenie prekrvenia sietnice.