Články označené značkou 'Arteria'

Hypertenzia

Pľúcna artériová hypertenzia - PAH

Pľúcna artériová hypertenzia

S pľúcnou artériovou hypertenziou sa mnoho lekárov nikdy nestretne

Svetový deň osteoporózy

Uzavretie sietnicovej tepny a žily (oklúzia arterie a vény retinalis)

Ateroskleróza