Diabetes inspidus

Diabetes inspidus je nedostatok vazopresínu v organizme.

Diabetes inspidus je nedostatok vazopresínu v organizme. Vazopresín (tiež nazývaný aj antidiuretický hormón) je hormón uvoľňovaný z hypotalamu. Vazopresín pôsobí na obličky, napr. bráni vylúčeniu vody. Nedostatok vazopresínu v organizme vedie ku vzniku diabetes incipidus. Môže dôjsť k masívnej strate vody.

Príznaky

 • Pocit smädu.
 • Veľké množstvo moču; časté močenie.
 • Dehydratácia.
 • Zmätenosť.
 • Poruchy zraku.
 • Šok.

Príčiny vzniku

Centrálny

 • Primárny diabetes inspidus -- príčina neznáma, pravdepodobne úbytok jadier neurohypofyzárneho systému v hypotalame.
 • Sekundárny diabetes inspidus -- porucha hypotalamu alebo hypofýzy, spôsobená nádormi, traumou, infekciou.
 • Nefrogénny diabetes inspidus -- obličky neodpovedajú korektne na vazopresín.

Diagnostika

 • Diuréza - moč za 24 hodín.
 • Zvýšetá osmolalita séra.
 • Vasopressinový test pomôže určiť, o ktorý typ diabetus incipidus sa jedná
 • MRI.

Liečba

Všetky typy

 • Adekvátny príjem tekutín

Centrály diabetes inspidus:

 • Desmopressin acetát.
 • Chlorpropamid pomáha niektorým pacientom.
 • Hydrochlorothiazid.

Nefrogénny diabetes inspidus:

 • Indomethacin plus oba hydrochlorothiazide, desmopressin, alebo amiloride

Diabetes inspidus v tehotenstve

 • Hydrochlorothiazid.
 • Po pôrode sa zvyčajne stav upraví.