Spina bifida occulta – rázštep stavcov

Spina bifida je vrodená chyba – rázštep stavcov. Vzniká poruchou vo vývoji chrbtice počas 1. mesiaca tehotenstva.

Spina bifida je vrodená chyba – rázštep stavcov. Vzniká poruchou vo vývoji chrbtice počas 1. mesiaca tehotenstva.

Najmiernejšou formou je spina bifida occulta, pri ktorej je oblúk jedného alebo viacerých stavcov otvorený, ale nedochádza k protrúzii meningov (miechových obalov) ani tkaniva miechy. Najčastejšie postihuje stavce L5 a S1 (5. driekový a 1. krížový).

Môže sa vyskytovať spolu s inými vrodenými chybami chrbticového kanála ako napr. syringomyélia, diastematomyélia a iné.

Príznaky rázštepu stavcov

  • Väčšinou prebieha asymptomaticky.
  • Môžu sa objaviť bolesti chrbtice v postihnutej oblasti.

Príčiny vzniku rázštepu stavcov

  • Neznáme.
  • Genetické faktory.

Diagnostika rázštepu stavcov

  • RTG chrbtice.
  • CT.
  • MRI – ukáže stupeň poškodenia chrbticového kanála a nervových tkanív.

Rizikové faktory rázštepu stavcov

  • Výskyt ochorenia v rodine.
  • Deficiencia kyseliny listovej pred a počas 1. mesiaca tehotenstva.

Prevencia rázštepu stavcov

  • Nedostatok kyseliny listovej zvyšuje riziko vzniku defektov nervovej trubice vrátane spina bifida, preto sa doporučuje všetkým ženám v reprodukčnom veku prijímať 0,4 mg kyseliny listovej denne.