Vrodené chyby maternice

Chyby, ktoré vedú k zmenšeniu dutiny maternice sú najčastejšou príčinou opakovaných potratov, predčasných pôrodov a/alebo patologického naliehania plodu na bránku maternice.

S chybami maternice sa stretávame asi u 0,1 – 0,5 % žien. Chyby, ktoré vedú k zmenšeniu dutiny maternice sú najčastejšou príčinou opakovaných potratov, predčasných pôrodov a/alebo patologického naliehania plodu na bránku maternice. Žiaľ, chyby maternice sa väčšinou diagnostikujú až keď žena otehotnie. Dovtedy sú asymptomatické.

Príčiny vzniku chyby maternice

 • Príčiny vzniku väčšiny vrodených chýb maternice nepoznáme.
 • V minulosti sa tehotným ženám niekedy podával diethylstilbestrol (DES) ako prevencia potratu. Avšak u dcér týchto žien bol dokázaný vyšší výskyt vrodených chýb maternice a nádorov reprodukčného systému ako u dcér žien, ktoré tento liek neužívali.
 • Genetické príčiny neboli dokázané.
 • Vonkajšie faktory (ešte nie sú presne určené) sa tiež môžu podieľať na vzniku vrodených chýb maternice.

Príznaky chyby maternice

 • Opakované spontánne potraty.
 • Predčasný pôrod.
 • Poruchy rastu plodu počas vnútromaternicového vývoja.
 • Poruchy naliehania plodu na krčok (bránku) maternice na začiatku pôrodu. Tzn. plod nalieha panvovým koncom, tváričkou, čelom alebo temenom.
 • Vaginálne vyšetrenie ukážu rôzne chyby – napr. zdvojenie pošvy a/alebo krčka, ktoré môžu byť súčasťou chyby maternice.
 • Avšak pri bežnom vaginálnom vyšetrení sa žiadna chyba nedokáže.

Diagnostika chyby maternice

 • Anamnéza – matka pacientky užívala DES počas tehotenstva.
 • Vaginálne vyšetrenie.
 • USG.
 • MRI.
 • Hysterosalpingografia.
 • Hysteroskopia.
 • Laparoskopia.

Liečba chyby maternice

 • Chirurgická.