Artériovenózne malformácie

Artériovenózne malformácie sú keď krv prechádza priamo z tepny do žily.

Za normálnych okolností sa v mozgovom tkanive medzi tepnovým (arterioly) a žilovým (venuly) koncom ciev nachádzajú kapiláry, v ktorých dochádza k výmene kyslíka, oxidu uhličitého, živín a splodín metabolizmu medzi krvou a tkanivami. Artériovenózna malformácia je teda patologická cieva, ktorá priamo spája tepnu so žilou, krv neprechádza cez kapiláry. Takéto cievne usporiadanie vedie k zvýšeniu venózneho tlaku a ku krvácaniu.

Príznaky

 • S ochorením sa často stretávame u mladých ľudí vo veku 20 – 40 rokov.
 • Spočiatku prebieha asymptomaticky, neskôr sa prejaví epileptickými záchvatmi , krvácaním do mozgu, subarachnoidálnym krvácaním a/alebo bolesťami hlavy.
 • Náhla bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie.
 • Zmeny správania.
 • Neurologická symptomatológia – parézy (ochrnutie časti tela).
 • Poruchy zraku a reči.

Príčiny vzniku

 • Vrodené
 • Poúrazové.

Diagnostika

 • MRI mozgu.
 • CT mozgu.
 • Angiografia mozgových ciev.
 • EEG – elektroencefalografia - najmä u pacientov s epileptickými záchvatmi.

Liečba

 • Chirurgická – operácia.
 • Rádioterapia – deštrukcia artériovenóznej malformácie žiarením.
 • Embolizácia patologickej cievy.
 • Antiepileptiká pri epileptických záchvatoch.