Flutter predsiení

Flutter predsiení je porucha srdcového rytmu.

Flutter predsiení je porucha srdcového rytmu. Predsiene srdca sa kontrahujú vysokou frekvenciou 250-350/min. Na komory sa prevedie zvyčajne len každá druhá alebo každá tretia alebo štvrtá kontrakcia predsiení. Pri prevode 1:1 ide o život ohrozujúcu rýchlu odpoveď komôr.

Príznaky flutter predsiení

 • Zvýšená srdcová frekvencia.
 • Búšenie srdca.
 • Bolesti na hrudníku.
 • Dušnosť.
 • Bolesti hlavy.
 • Závraty
 • Bezvedomie

Príčiny vzniku flutter predsiení

 • Poškodenie prevodového systému srdca
 • Reumatická horúčka.
 • Vrodené ochorenia srdca.
 • Ischemická choroba srdca.
 • Defekt predsieňového septa.

Diagnostika flutter predsiení

 • EKG – chýbanie vĺn P – namiesto nich pílovité vlny F.
 • RTG hrudníka, ECHO – odhalí príčiny vzniku flutteru predsiení.

Liečba flutter predsiení

 • Akútny (náhle vzniknutý) flutter predsiení – elektrická kardioverzia – synchronizovaný výboj, ktorým zvrátime rytmus srdca späť na sínusový.
 • Antiarytmiká