Otoskleróza

Otoskleróza je choroba vnútorného ucha. Dochádza k rezorbcii kosti na hociktorom mieste kosteného puzdra labyrintu.

Otoskleróza je choroba vnútorného ucha. Vnútorné ucho sa skladá z kosteného labyrintu, v ktorom je uložený blanitý labyrint a slimáka. Pri otoskleróze dochádza k rezorbcii kosti na hociktorom mieste kosteného puzdra labyrintu. Vytvorí sa nová kosť, ktorá postupne sklerotizuje.

Príčiny vzniku otoskleróza

 • nie sú jasné
 • dedičné
 • otoskleróza sa môže vyskytnúť pri iných ochoreniach napr. osteogenesis imperfecta, Van de Hoene- de Keinov syndróm.

Príznaky otoskleróza

 • hučanie v uchu
 • porucha sluchu – najčastejšie obojstranná
 • niektorí pacienti pozorujú lepšiu zrozumiteľnosť reči v hlučnom prostredí
 • častejšie sa vyskytuje u žien ako u mužov.

Diagnostika otoskleróza

 • vyšetrenie na ORL ambulancii
 • audiometrické vyšetrenie sluchu (aj slovná audiometria)
 • tympanometrické vyšetrenie
 • vyšetrenie strmienkového reflexu
 • pri nejasnej diagnóze RTG spánkových kostí, príp. CT.

Liečba otoskleróza

Je chirurgická. Po operácii sa sluch u väčšiny pacientov výrazne zlepší. 50% pacientov udáva po operácii vymiznutie hučania v ušiach.