Sezónna depresia (Sezónna afektívna porucha)

Sezónna afektívna porucha je porucha nálady, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s ročnými cyklami. Prejavuje sa najmä depresívnou náladou, pocitom chronickej únavy a nedostatku energie. Sezónna depresia sa v prípade potreby lieči fototerapiou alebo antidepresívami.

Definícia sezónnej depresie

Sezónna afektívna porucha je porucha nálady, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s ročnými cyklami. Prejavuje sa najmä depresívnou náladou, pocitom chronickej únavy a nedostatku energie. Typicky sa je príznaky začínajú prejavovať neskoro na jeseň, prehlbujú sa v zime a v jarných mesiacoch ustúpia. Cyklus výskytu príznakov sezónnej afektívnej poruchy sa zvykne opakovať ďalšiu sezónu. Sezónna afektívna porucha, či sezónna depresia nie je v súčasnosti považovaná za samostatnú diagnostickú jednotku.

V systéme Medzinárodnej klasifikácie porúch 10. revízia chýba, v systéme Diagnosticko-štatistický manuál DSM IV (používa sa v USA a niektorých medzinárodných výskumoch) sa vyčleňuje ako jeden z podtypov poruchy nálady, najčastejšie depresie. Ide pravdepodobne o extrémny variant prirodzene sa vyskytujúcej sezonality, ktorú prežíva veľká časť ľudskej populácie. Sezónna depresia sa v prípade potreby lieči fototerapiou alebo antidepresívami.

Príčina vzniku sezónnej depresie

Za primárnu príčinu sezónneho výskytu poruchy nálady, najčastejšie vo forme depresie sa považuje nedostatok slnečného svetla. Ďalším, menej významným, rizikom sú výrazné zmeny v teplote počas roku. Ide o tzv. chronobiologické faktory (biologické hodiny). Niektoré časti mozgu (nucleus suprachasmaticus) ovplyvňujú osciláciu a periodicitu aktivity (napr. aj počas dňa). Na úrovne hormónov a neuroprenášačov sú dôležitými látkami, ktoré moderujú cyklickú aktivitu, noradrenalín a melatonín. Sezónna afektívna porucha vzniká pravdepodobne v dôsledku poruchy prirodzene sa vyskytujúcich cyklov aktivity v priebehu roka, ktoré majú evolučný pôvod (zvýraznenie pozostatkov útlmovej aktivity v zime).

Celkový výskyt sezónnej afektívnej poruchy sa odhaduje na približne 5% dospelej populácie. U žien je riziko výskytu asi tri až štyrikrát vyššie ako u mužov. Výskumy naznačujú, že sezónna afektívna porucha sa vyskytuje podstatne častejšie v krajinách, v ktorých dochádza počas roka k výraznému kolísaniu množstva slnečného svetla a teploty – v napríklad severských krajinách. Naopak v miernom pásme, kde nedochádza k výraznému kolísaniu množstva denného svetla a teploty v priebehu roka, je tento typ poruchy považovaný za zriedkavý.

Príznaky sezónnej depresie

Príznaky sezónnej afektívnej poruchy sú podobné ako príznaky depresie, bývajú však miernejšie a čo je podstatné musia byť viazané na ročné obdobia. K najčastejším príznakom patria:

  • pocit zníženej energie,
  • skleslosť,
  • podráždenosť,
  • zmeny v apetíte,
  • priberanie a ďalšie.

Rizikové faktory sezónnej depresie

K rizikovým faktorom patrí dlhodobý pobyt v krajinách, kde sú v priebehu roka výrazné výkyvy v množstve slnečného svetla a teploty. Ako pri iných psychických poruchách je rizikovým faktorom pre vznik sezónnej afektívnej poruchy dedičná záťaž (výskyt podobných príznakov najmä u blízkych príbuzných).

Diagnostika sezónnej depresie

Sezónna afektívna porucha sa diagnostikuje v klinickom interview. Sleduje sa sezónnosť a cyklickosť výskytu príznakov sezónnej afektívnej poruchy. Depresívne príznaky - najmä depresívna nálada, chronická únava (nezapríčinená inými ochoreniami) ale priberanie na váhe by sa mali typicky začať v sezóne – najčastejšie v neskorej jeseni. Príznaky by mali pretrvávať v prehĺbenej forme v zime a na jar by mali ustúpiť. Po zvyšok roka by sa príznaky až do ďalšej sezóny nemali objaviť. Sezónna afektívna porucha by nemala mať súvis so stresovým obdobím, ako je začiatok školského roka a podobne – vtedy môže ísť o iný typ poruchy, ale mala by byť naviazaná na ročné obdobia – prírodné cykly. Prírastok váhy, spolu s večerným zhoršením nálady v sezóne môžu byť tiež diferenciálnym kritériom pri odlíšení sezónnej afektívnej poruchy od depresie.

Test sezónnej depresie

Neexistuje biologický – medicínsky test na diagnostiku sezónnej afektívnej poruchy. Sleduje sa sezónnosť nástupu i vymiznutia príznakov, ktoré by sa mali opakovať minimálne dva roky po sebe. Dôležité pre diagnostiku sezónnej afektívnej poruchy je, že by sa depresívne symptómy a poruchy nálady nemali vyskytovať v inej fáze roka.

Prevencia sezónnej depresie

Prevenciou výskytu sezónnej afektívnej poruchy je dostatok svetla ale aj primeraná aktivita v citlivom období. Dobrý zdravotný stav a starostlivosť oň môže pomôcť predchádzať či zmierniť príznaky sezónnej depresie. Zvýšené užívanie alkoholu či liekov proti bolesti nemá pozitívny vplyv na symptómy, naopak ich môže zhoršiť a zvyšuje sa riziko rozvoja závislosti.

Liečba sezónnej depresie

Liečba sezónnej afektívnej poruchy je zameraná na zvýšenie množstva svetla, ktoré cez špecifické receptory v očiach stimulujú a menia neuronálnu i hormonálnu aktivitu mozgu. Pri ľahších formách sa odporúča fototerapia – opakované vystavenie intenzívnemu svetlu pomocou špeciálnej lampy, pri ťažších formách je možné v citlivom období indikovať antidepresíva.

Životný štýl so sezónnou depresiou

Životný štýl človeka so sezónnou afektívnou poruchou súvisí s ročnými obdobiami. Ak vieme, že sme napríklad v neskorej jaseni náchylní k pocitom depresie, únavy a straty energie môžeme sa snažiť sa na toto obdobie pripraviť a tolerovať svoj znížený výkon. Primeraná aktivita napr. šport pomáha stimulovať látky, ktoré podporujú prežívanie príjemných pocitov.

Súvisiace ochorenia sezónnej depresie

Sezónna afektívna porucha, či sezónna depresia je považovaná za podtyp niektorej z porúch nálady – typicky depresívnej poruchy alebo bipolárnej afektívnej poruchy.

Ako pomôcť chorému

Rozpoznanie príznakov depresie a ich sezónnosť môže pomôcť pochopiť cyklické zmeny nálady viazané na ročné obdobia. V prípade miernejších príznakov sezónnej afektívnej poruchy (depresie) je vhodné tolerancia týchto výkyvov s uvedomením, že sú nevôľovej (nejde o lenivosť) a sezónnej povahy. Niekedy si osoby s takýmito výkyvmi nie sú vedomé sezónnosti a možno ich na to ohľaduplne upozorniť (poznanie príčin problémov niekedy samo o sebe prináša úľavu). Ak sú príznaky sezónnej afektívnej poruchy (depresie) závažnejšie, je dobré povzbudiť a podporiť chorého k návšteve odborníka – psychiatra. V miernych prípadoch stačí viac sa vystavovať svetlu – ísť napríklad von v priebehu zimného dňa.

Inštitúcie

Podľa potreby psychiatrické ambulancie.

Často kladené otázky

Aký je vzťah medzi sezónnou afektívnou poruchou a depresiou?

V súčasnosti sezónna afektívna porucha nie je považovaná za samostatnú diagnostickú jednotku, uvažuje sa s ňou ako s podtypom niektorej z porúch nálady najčastejšie depresie.

Je sezónna afektívna porucha dedičná?

Ako pri iných psychických poruchách aj v prípade sezónnej afektívnej poruchy je jej výskyt u blízkych príbuzných rizikovým faktorom. Tento typ poruchy však podľa doterajších poznatkov nepatrí k poruchám s jednoduchou a výraznou dedičnou zložkou.

Ako sa lieči sezónna afektívna porucha (depresia)?

Ako účinná liečba sa v prípade, že ide o jasný cyklus s nástupom na jeseň a vymiznutím príznakov na jar, považuje terapia vysokointenzívnym svetlom (tzv. fototerapia). Lampy na fototerapiu sú dostupné aj bez predpisu (najmä v zahraničí – u nás asi najbližšie v Rakúsku), avšak fototerapia má odporúčané postupy (frekvencia, čas expozície a intenzita svetla), ktoré je potrebné v záujme efektivity liečby dodržiavať. Pri závažnejších príznakoch môžu byť v rizikovom období indikované antidepresíva.

Literatúra

- Höschl, C, Libiger, J, Švestka, J (Eds): Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, s. 896. - Thackery, E, Harris, M. (eds): The Gale Encyclopedia of Mental Disorders. Detroit: Thomson Gale, 2003. - Strunecká, A, Janovský, L. Hibernace a sezónní afektivní porucha. Psychiatrie 10(4), 2006, 220-223.
sleppooooo

Antidepresíva bez predpisu - tonzes.com Účinek se dostavil už po několika málo dnech - lepší nálada, chuť do života, klidnější spánek a usínání. Určitě pomůže v těžším období na blbou náladu a mírné deprese. Mne pomohlo toto.