Intolerancia laktózy

Pod pojmom intolerancia laktózy rozumieme abnormálnu reakciu organizmu na mlieko a mliečne výrobky.

Intolerancia laktózy je abnormálna reakcia organizmu na mlieko a mliečne výrobky. Intolerancia alebo jednoducho neznášanlivosť laktózy je spôsobená nedostatočnou činnosťou, malým množstvom alebo úplným deficitom enzýmu laktázy, potrebného na normálne štiepenie mliečneho cukru (laktóza).

Akákoľvek intolerancia a teda aj intolerancia mliečneho cukru, na rozdiel od alergie, nie je imunologicky podmienená, hoci sa s ňou môžu spájať podobné príznaky.

Príznaky intolerancie laktózy

Intolerancia laktózy sa vo väčšine prípadov prejavuje už v rannom dojčenskom veku, ale nie je vylúčené, že sa prejaví až v neskoršom veku, vrátane dospelosti. Najčastejší je nástup ochorenia po druhom roku života, keď telo začne produkovať menej laktázy. V niektorých prípadoch, aj napriek potvrdenej neznášanlivosti mliečneho cukru sa príznaky môžu manifestovať až v adolescencii či dospelosti. Laktózovú intoleranciu sprevádzajú kŕče v brušku alebo kolikovité bolesti, nafukovanie a kyslo zapáchajúca hnačka. Takéto prejavy sa dajú pozorovať po konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov, niekedy už pol hodinu po konzumácii, zvyčajne do 12 hodín. K nepríjemným príznakom v podobe bolestivého bruška však môže dôjsť aj vtedy, ak má dieťa nízky prah bolesti a skonzumuje cereálne výrobky, instantné polievky či cukrovinky, ktoré tiež môžu obsahovať mliečny cukor.

Príčiny vzniku intolerancie laktózy

Hlavým dôvodom je nedostatok, nízka aktivita alebo úplné chýbanie enzýmu laktázy, potrebného na normálne fyziologické štiepenie mliečneho cukru. Iba vďaka tomuto enzýmu či jeho dostatočnej aktivite vie organizmus mliečny cukor spracovať, rozložiť na jednoduchšie cukry glukózu a galaktózu a využiť. Aktivita enzýmu stúpa krátko po narodení, je vysoká v období, kedy v strave prevláda mliečna výživa. So zaraďovaním pestrej stravy prirodzene klesá, ale za normálnych okolností je dostatočná pre bezproblémové trávenie mlieka a mliečnych výrobkov. Ak je z nejakého dôvodu v tele laktázy nedostatok, laktóza sa v tenkom čreve nerozloží, čo spôsobí hromadenie vody v čreve. Črevo reaguje zvýšenou pohyblivosťou, natrávený obsah sa rýchlejšie presúva do hrubého čreva, kde laktózu začnú rozkladať mliečne baktérie. Vedľajším produktom sú potom okrem vodíka rôzne kyseliny, ktoré črevo dráždia.

Diagnostika intolerancie laktózy

Vyšetrenie robí odborný lekár, gastroenterológ. V súčasnosti sa preferujú nepriame vyšetrovacie metódy, ktoré dieťa nezaťažujú. Vyšetruje sa kyslosť stolice, stanovujú sa hodnoty krvného cukru po záťaži laktózou. Najjednoduchší je takzvaný výdychový laktózovo-tolerančný test. Po podaní mliečneho cukru sa meria koncentrácia vydychovaného vodíka.

Liečba intolerancie laktózy

Aj keď schopnosť organizmu produkovať dostatočné množstvo enzýmu laktázy nevieme ovplyvniť, symptómy typické pre laktózovú intoleranciu dokážeme veľmi dobre zmierniť diétnymi opatreniami.

Dojčatám na umelej výžive sa odporúčajú mlieka so zníženým obsahom laktózy alebo bezlaktózové mlieka, v prípade dojčených detí je vhodné niektoré dávky nahrádzať bezlaktózovým mliekom alebo mliekom so zníženým obsahom laktózy. Väčšina detí aj dospelých, napriek neznášanlivosti laktózy, dokáže v malých dávkach mliečny cukrov predsa len tolerovať. Je preto vhodné mliečne výrobky do stravy zaraďovať postupne, už len z toho dôvodu, že mliečne výrobky sú dôležitým zdrojom vápnika.

Zvyčajne sa dobre tolerujú tvrdé syry a kyslo-mliečne výrobky ako zákysy a jogurty so živými probiotickými kultúrami. Po vstupe mliečnych výrobkov s obsahom probiotík do tráviaceho traktu, menia bakteriálne kultúry mliečny cukor na kyselinu mliečnu, takže sa v nich laktóza nachádza v menšom množstve.

Literatúra

  • digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/lactoseintolerance
  • www.laktoza.sk/mudr-cierna-intolerancia-laktozy-nie-je-alergia

Recenzovaný odborný článok.