Brušný týfus a paratýfusy

Brušný týfus (typhus abdominalis) – typická ľudská infekcia, postihujúca tenké črevo. Pôvodca – baktéria Salmonella typhi abdominalis.

Choroba je zaujímavá tým, že v určitom percente nakazených, po skončení klinickej fázy, zanecháva bezpríznakové bacilonosičstvo, ktoré sa ťažko lieči. Bacilonosič je zdrojom ďalších infekcií v populácii.

Príčiny vzniku

Zdroj nákazy:

 • vždy človek (nakazený alebo bacilonosič)
 • zárodky týfu sú vylučované stolicou (žlčníkové a črevné nosičstvo) alebo močom
 • prenos sa uskutočňuje priamym stykom so zdrojom nákazy alebo nepriamo pitnou vodou (nakazená studňa, vodovod, potraviny s ktorými manipuloval bacilonosič)

Príznaky

 • Inkubačný čas – 5 až 24 dní ( v priemere 14 dní).
 • Ochorenie začína nechutenstvom, únavou, bolesťou hlavy, zvracaním a postupným zvyšovaním telesnej teploty.
 • Horúčka v prvom týždni schodovito stúpa, v ďalších týždňoch sa drží na vysokých hodnotách.
 • Jazyk je povlečený vo forme V alebo W.

Zisťuje sa:

 • zápal priedušiek
 • zväčšenie sleziny a pečene
 • Okolo 10.dňa sa objavuje typická ružová vyrážka (roseola typhosa).
 • V 2. - 3. týždni má pacient riedke stolice žltozelenej farby.
 • Štvrtý týždeň ochorenie vrcholí a v závislosti na stave chorého buď ustupuje alebo končí septickým stavom a smrťou, pre multiorgánové zlyhanie.

Diagnostika

 • epidemiologická anamnéza (podozrivé ochorenie v okolí, styk s chorým alebo bacilonosičom)
 • horúčka nemajúca klesajúcu tendenciu
 • zväčšenie sleziny a pečene
 • bronchitída (zápal priedušiek)
 • typická rozeola (vyrážka)
 • krvný obraz (zníženie počtu leukocytov a nárast počtu eozinofilov)
 • hemokultivácia (až v 90% prípadov je pozitívna už v 1. týždni)
 • kultivácia moču a stolice ( kultivačne pozitívne až v 3. týždni ochorenia)

Diferenciálna diagnostika

Vylúčiť:

 • paratýfus A, B
 • salmonelózy
 • mnohé horúčkovité ochorenia (sepsa, miliárna TBC, bazilárna meningitída, encefalitídy a iné)

Liečba

Je nevyhnutná hospitalizácia (hlavne pre riziko nákazy). Potrebné udržiavať pacienta v dobrom hygienickom stave. Dodržiavať diétu v čase horúčok (tekutiny), prípadne infúzie (fyziologický roztok a glukóza). Po poklese teplôt - tekutá a kašovitá strava.

Liečba je antibiotická – pôvodne veľmi dobrá citlivosť na chloramfenikol dnes už nie je samozrejmosťou (stúpa počet rezistentných kmeňov).
Možno použiť ampicilín, chinolóny.

Pri podozrení na perforáciu čreva okamžite zastaviť prívod potravy per os (ústami) a konzultovať stav s chirurgom.
Pri nosičstve – málokedy je možné vyliečiť ho antibiotikami, niekedy je potrebná cholecystektómia (chirurgické odstránenie žlčníka).

Prevencia

Účinné sú živé očkovacie látky, ktoré aktivujú bunkovú imunitu.

Prognóza

Do domáceho ošetrenia je možné pacienta prepustiť až po vyšetrení na nosičstvo (opakovane negatívne vzorky stolice a moču). Ak pozitivita trvá viac ako pol roka, dotyčný je evidovaný ako chronický bacilonosič. Celková PN trvá 8 – 10 týždňov.

Paratýfus A

Črevné infekčné ochorenie, klinicky veľmi podobné brušnému týfusu. Líši sa kratším inkubačným časom, kratším trvaním a ľahším priebehom. Pôvodca – Salmonella paratyphi A Je charakteristický častejším relapsom (návratom) ochorenia ako brušný týfus. Miernejšia forma ochorenia sa môže prejaviť ako žalúdočný a črevný katar (gastroenteritída). Neexistuje naň vakcína.

Pratýfus B

Vyvoláva ho Salmonella paratyphi B. Ochorenie je veľmi podobné brušnému týfusu, ale s kratším inkubačným časom, kratším trvaním a miernejším priebehom. Častejšie sa vyskytuje nosičstvo, žltačka, trombózy a hnisavé ložiská.
Diagnostika a liečba je prakticky rovnaká ako u brušného týfusu. Účinná vakcína neexistuje.

Paratýfus C

Pôvodca ochorenia – Salmonella paratyphi C. Je to črevné infekčné ochorenie, podobné brušnému týfusu. Líši sa výraznejšími prejavmi septikémie (prítomnosť baktérií v krvi) s komplikáciami ako hnisavá artritída, cholecystitída (zápal žlčníka) a abscesy (ohraničené hnisavé zápaly). Diagnostika a liečba je zhodná s brušným týfusom. Proti ochoreniu neexistuje účinná vakcína.

Literatúra

 • Kolektív autorov: Vademcum medici, Osveta, 1995