Choroby týmusu

Týmus (detská žľaza, brzlík) je dvojlaločnatý orgán uložený v medzipľúcí. Je centrálnym orgánom lymfatického systému, ktorý je súčasťou imunitného systému človeka.

tymus_choroby Zdroj foto: Shutterstock.com

V týmuse, pod vplyvom jeho hormónov, dozrievajú a „školia“sa T-lymfocyty zodpovedné za bunkovú imunitu (ničenie baktérií, vírusov, odvrhnutie transplantovaných buniek). Týmus sa teda zúčastňuje na imunitnej odpovedi – na ochrane pred zdrojom infekcie už od narodenia, až do puberty, kedy pomaly involuje (zaniká) a jeho funkčné tkanivo je nahradené tukovými bunkami.

Príčiny vzniku

Týmus sa vyvinie dávno pred narodením a funguje už v čase, keď sa ešte pečeň, mozog a srdce plodu veľmi „šetria“. Je veľmi aktívny hlavne pred narodením a po ňom a pracuje až do puberty. Vrodená neprítomnosť týmusu zapríčiňuje imunologickú nedostatočnosť – postihnuté deti opakovane trpia infekčnými chorobami a väčšinou v rannom veku umierajú. Každá opakovaná infekcia znižuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Na imunitný systém pôsobí celý rad oslabujúcich vplyvov – znečistené životné prostredie.

 • stres, psychika
 • nesprávna výživa a životospráva (alkohol, cigarety, drogy)
 • žiarenie

Rozdelenie podľa príčiny vzniku týmusu:

 • E 32.0 - Trvalá hyperplázia týmusu, Hypertrofia týmusu
 • E32.1 - Absces týmusu
 • E32.8 - Iné choroby týmusu
 • E32.9 - Nešpecifikovaná choroba týmusu

Príznaky

 • chronické – rekurentné (opakujúce sa) infekcie
 • ťažké respiračné infekcie
 • protrahované (dlhotrvajúce) hnačky
 • vývojové poruchy (výživa, hypotrofia)
 • kandidóza
 • erytrodermia („red baby“), alopécia
 • predčasné autoimunitné prejavy

Diagnostika

 • Podrobná anamnéza
 • Laboratórna diagnostika
 • Rtg – chýbajúci týmus

Diferenciálna diagnostika:

 • VVCH srdca
 • VVCH pľúc
 • Cystická fibróza
 • Sekundárny IDS (imunodeficientný stav), napr. vrodené HIV

Patológia

 • Vývojové odchýlky – ektopia (nenormálne uloženie):

 • ektopický týmus

 • ektopické týmické cysty

 • ektopické týmické neoplazmy (novotvary)

 • Akútna involúcia (zanikanie) – regresívna zmena pri kachektizácii, hladovaní, infekcii a intoxikácii

 • Hyperplázia (zväčšenie)

 • primárna (vzácna, u detí ako status thymolymphaticus - pastózne deti, znížená odolnosť, niekedy náhla smrť po termickom alebo infekčnom inzulte)

 • sekundárna (pri myastenii gravis, m.Basedow, m. Addisoni)

 • pri celkovej hyperplázii lymfoidného tkaniva

Tumory

 • thymoma (zánik myoidných buniek – bunky podobné svalovým bunkám, asi na základe autoimunitných reakcií proti svalovine, vznik myastenie gravis)
 • tymický karcinóm
 • tumory medzi tymickým karcinómom a tymómom tzv, „borderline“ (hraničné)

Liečba

 • infekcie liečiť hneď a agresívne
 • pri hypotrofii začať s parenterálnou (podanou mimo tráviaci trakt, napr. injekčne) výživou
 • profylaxia plesňových ochorení
 • izolácia detí v laminárnom boxe
 • transfúzie len s ožiarenými produktmi
 • vynechať živé vakcíny
 • tymektómia (chirurg. odstránenie týmusu) u hyperplázie so séropozitívnou myasténiou gravis – má pre prognózu pacientov s MG zásadný význam
 • imunosupresívna liečba

Prognóza

U detí s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou (SCID) je veľmi malý týmus. Väčšina postihnutých detí zomiera do jedného roku života.

Literatúra

 • Nouza, K. Skrytá moc imunity, Osveta, 1985
 • Šterzl, J. Imunitní systém a jeho fyziologické funkce, ČIS, Praha, 1993
 • Špalek, P. Myasténia gravis, CesSlovNeurolNeurochir 2008, 71/04