Choroby a vyšetrenia

Ak je výška a hmotnosť novorodenca podpriemerná, môže ísť o poruchu zvanú SGA

Redakcia ZDRAVIE.sk

Kedy je nutné vyberanie mandlí?

MUDr. Nina Paššáková, absolventla LFUK v odbore všeobecné lekárstvo

Detský vzdor vs. opozičná vzdorovitá porucha

PhDr. Katarína Fujeriková, klinický psychológ

ADHD– malý, či veľký problém?

PhDr. Katarína Fujeriková, klinický psychológ

Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa

MUDr. Miroslava Sopková, pediater, neonatológ

Otras mozgu

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Rázštep pery je možné operovať už v prvom týždni po narodení

prevzatý článok

Novorodenec drogovo závislej matky

MUDr. Miroslava Sopková, pediater, neonatológ

Detský autizmus ako následok metabolickej poruchy?

MUDr. Oto Ürge, odborný garant pre klinickú biochémiu

Novorodenecký tetanus

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Črevná chrípka

MUDr. Veronika Urbanová, pediater

Detská mozgová obrna

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus

Rozoznáte, či je dieťa naozaj choré?

prevzatý článok

Choroby týmusu

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Mentálne postihnutie

PhDr. Iveta Mišová

Dyslexia

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Downov syndróm

prevzatý článok

Vši

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Moje dieťa má reumu

Andrea Nozdrovická, redakcia ZDRAVIE.sk

Omfalokéla

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ