Choroby a vyšetrenia

Ak je výška a hmotnosť novorodenca podpriemerná, môže ísť o poruchu zvanú SGA

Kedy je nutné vyberanie mandlí?

Detský vzdor vs. opozičná vzdorovitá porucha

ADHD– malý, či veľký problém?

Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa

Otras mozgu

Rázštep pery je možné operovať už v prvom týždni po narodení

Novorodenec drogovo závislej matky

Detský autizmus ako následok metabolickej poruchy?

Novorodenecký tetanus

Črevná chrípka

Detská mozgová obrna

Rozoznáte, či je dieťa naozaj choré?

Choroby týmusu

Mentálne postihnutie

Dyslexia

Downov syndróm

Vši

Moje dieťa má reumu