Parapsoriáza

Parapsoriáza zahŕňa skupinu ochorení kože, ktoré niektorými vonkajšími prejavmi pripomína psoriázu. V skutočnosti so psoriázou nemajú žiadnu súvislosť.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Do tejto skupiny zaraďujeme pityriasis lichenoides a parapsoriasis en plagues.

1. Lichenoidná pityriáza (ptyriasis lichenoides, parapsoriasis guttata)

Je to zriedkavo sa vyskytujúce kožné ochorenie, ktorého pôvod nie je známy. Niekedy sa zjavuje po akútnych ochoreniach, chirurgických zákrokoch, emóciách a niekedy mizne po odstránení fokálnych infekčných ložísk. Predpokladá sa precitlivelosť na niektoré mikróby. Môže prebiehať v rôznych klinických formách. Vyskytuje sa najmä u detí i mladistvých, najmä u mužov.

Môže prebiehať v 3 formách, akútna a chronická forma lichenoidnej pityriázy predstavujú dva obrazy jednej choroby, tretia forma, lymfomatoidná papulóza, sa od prvých výrazne odlišuje svojím histologickým obrazom, mikroskopickým vyšetrením buniek kože.

Chronická forma lichenoidnej pityriázy (pityriasis lichenoides chronica)

Chronická forma lichenoidnej pityriázy je najčastejšie sa vyskytujúca forma ochorenia. Opakované výsevy hnedočervených tuhých, plochých pupencov (papula)  najmä na trupe a horných končatinách. Čerstvé papuly majú veľkosť špendlíkovej hlavičky, sú okrúhle, živočervenej farby, hladkého, lesklého alebo matného povrchu. Staršia okrúhla alebo oválna papula má priemer 5-10 mm, je hnedšia a matnejšia.

Na povrchu pupenca sa vytvorí tenká plochá šupina tvaru malej oblátky, ktorá sa smerom od okrajov ku centru dá ľahko oddeliť v celku. V ďalšom vývoji sa papuly splošťujú a prechádzajú do ďalšieho štádia, kedy je zrejmé začervenanie a šupinatenie poškodenej kože. Občas sa vyskytuje svrbenie. Pacient nemá ťažkosti, nie sú celkové príznaky. Výsev môže pretrvávať roky.

Akútna forma lichenoidnej pityriázy (pityriasis lichenoides et varioliformis acuta, Mucha, Habermann)

Najmä na trupe a miestach ohybu na končatinách sa tvoria mnohopočetné, roztrúsené papuly purpurovej farby, v ktorých centre sa tvorí pľuzgierik a ďalšie viditeľné poškodenia. Po prasknutí pľuzgiera sa tvoria chrasty hnedočervenej až čiernej farby. Pod chrastou vzniká hlboká, okrúhla akoby vyseknutá ulcerácia, zvredovatenie. V priebehu 3-5 týždňov sa poškodenie kože vyhojí mierne vklesnutou jazvou s pigmentovým lemom. Často krát pacienta poškodené miesto svrbí, má pocit pálenia i bolesti. Zriedkavé sú celkové prejavy ako zvýšená teplota, bolesti kĺbov atď.

Lymfomatoidná papulóza (papulosis lymphomatoides)

Lymfomatoidná papulóza pripomína predchádzajúcu, akútnu formu lichenoidnej pityriázy, ale výrazne sa od neho líši histologickým obrazom a najmä, možnosťou nebezpečného malígneho priebehu s prechodom do niektorej formy lymfómu. Na koži trupu a sedacej časti tela sa objavujú červenohnedé papuly alebo uzlíky. Tiež sa na nich môžu tvoriť šupiny, pľuzgieriky, až chrasty a vriedky.

Diagnóza ptyriasis lichenoides

Na základe anamnézy, klinických príznakov a histologického vyšetrenia.

Diferenciálna diagnóza

 • Pri chronickej forme lichenoidnej pityriázy je potrebné vylúčiť rôzne ochorenia kože ako napr. parapsoriasis en plagues, psoriasis guttata, pityriasis rosea, prejavy sekundárneho syfilisu.
 • Pri akútnej forme lichenoidnej pityriázy je potrebné odlíšiť vasculitis allergica, varicella a acrodermatitis papulosa eruptiva infantilis.
 • Pri lymfomatoidnej papulóze odlíšiť akútnu lichenoidnú pityriázu, kožné lymfómy atď.

Liečba ptyriasis lichenoides

Antibiotiká. Kortikosteroidy lokálne, pri ťažšom priebehu ochorenia i celkové. Fotochemoterapia.

Prognóza ptyriasis lichenoides

 • Pri chronickej a akútnej forme lichenoidnej pityriázy je prognóza dobrá.
 • Pri lymfomatoidnej papulóze, je potrebné sa vyjadriť opatrne, keďže ochorenie môže prejsť do maligneho procesu.  

2. Parapsoriasis en plaques (parapsoriasis areata)

Parapsoriasis en plaques je relatívne zriedkavé kožné ochorenie neznámeho pôvodu. Ložiská sú roztrúsené po hrudníku, chrbte a končatinách. Nenachádzame ich vôbec na slizniciach, tvári, dlaniach a stupajach. Ložiská poškodení kože sú presne ohraničené, sú hladké, lesklé, po škrabaní s jemnými otrubovitými šupinkami. Nie je možné zistiť infiltráciu kože.
Môže prebiehať **v 3 klinických formách.  **

 • Drobnoložisková forma parapsoriasis en plaques

Okrúhle alebo oválne, ostro ohraničené, červené škvrny sa tvoria najmä na trupe. Ložiská majú priemer menej ako 5 cm. Oválne ložiská sú často orientované podľa smeru štiepiteľnosti kože. Pripomínajú odtlačky prstov. Postihnutá koža vyzerá ako pokrčený cigaretový papier. Chýbajú celkové príznaky. Ochorenie je chronické, s rôznou intenzitou môže pretrvávať roky.

 • Veľkoložisková forma parapsoriasis en plaques

Pri tomto ochorení majú ložiská tvar oválny alebo nepravidelný rôznej veľkosti, často viac ako 5 cm. Sú presne ohraničené, ružovočervenej farby s drobným ošupovaním na povrchu. Pôvodné ložiská sa nezväčšujú, vznikajú nové najmä na dolnej časti trupu, v dolnej časti trupu a pohyblivých plochách končatín. Pacient sa sťažuje na svrbenie. Toto kožné ochorenie, dermatóza v 10-30 % prípadov prechádza do vážneho malígneho ochorenia, do mycosis fungoides.

 • Veľkoložisková poikilodermická forma parapsoriasis en plaques

Toto ochorenie je typické s množstom rôznych zmien na koži. Rozsiahle, začervenalé a ošupujúce sa ložiská majú na porvchu hustú sieť jemných vrások, i tu sa koža podobá pokrčenému cigaretovému papieru. Cez stenčenú, nerovnomerne rôzne pigmentovanú kožu presvitajú cievky (teleangiektázie). Popisuje sa svrbenie. Ochorenie je chronické, pretrváva roky. I tu je možnosť prechodu do vážneho malígneho ochorenia (mycosis fungoides).

Diagnóza Parapsoriasis en plaques

Na základe anamnézy, klinických príznakov, ale najmä na základe histologického vyšetrenia. Je potrebné venovať pozornosť včasnej diagnostike prechodu ochorenia kože do mycosis fungoides.

Diferenciálna diagnóza

Dôležité je potrebné rozlíšiť všetky 3 formy parapsiriasis en plaques navzájom.

 • Pri drobnoložiskovej forme parapsoriasis en plaques je potrebné vylúčiť rôzne ochorenia kože ako napr. seboroická dermatitída a pityriasis rosea.
 • Pri veľkoložiskovej forme parapsoriasis en plaques je potrebné odlíšiť psoriasis vulgaris a mycosis fungoides.
 • Pri veľkoložiskovej poikilodermickej forme parapsoriasis en plaques odlíšiť od  iných poikilodermií (kongenitálnych, pri systémových chorobách spojivového tkaniva atď.).

Liečba Parapsoriasis en plaques

Kortikosteroidy lokálne i celkové, podľa potreby. Fototerapia UVB, fotochemoterapia PUVA.

Prognóza Parapsoriasis en plaques

Z hľadiska prognózy je potrebné všetky 3 formy parapsoriasis en plaques dispenzarizovať. Pravidelne kontrolovať chorobný stav pacienta podľa presného plánu.

Literatúra

 • Buchvald, J., Buchvald, D.: Dermatovenerológia. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. 520 s. ISBN 80-89104-03-7.
 • Hegyi, E., Stodola, I., Hegyi, V.: Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi. Bratislava, Hegprof. 1993. 352 s. ISBN 80967035-0-1.
 • Chmel, L., Rehák, A.: Dermatovenerológia. Martin, Osveta. 1975.  520 s.