Mor - pestis

Mor (pestis) je bakteriálne infekčné ochorenie. Jeho pôvodcom je Yersinia pestis - bezbičíkovitá, gramnegatívna (nesfarbiteľná pomocou farbenia podľa Grama) baktéria. Je veľmi infekčná - už 100 až 500 vdýchnutých baktérií stačí, aby spôsobilo pľúcny mor.

Mor (pestis) je bakteriálne infekčné ochorenie. Jeho pôvodcom je Yersinia pestis - bezbičíkovitá, gramnegatívna (nesfarbiteľná pomocou farbenia podľa Grama) baktéria. Je veľmi infekčná - už 100 až 500 vdýchnutých baktérií stačí, aby spôsobilo pľúcny mor.

Mor sa vyskytuje v epidémiách. Nazývali ho aj „čierna smrť“. V Európe sa objavil v 14. storočí a zahubil asi polovicu populácie. Naposledy bol zaznamenaný na začiatku 19. storočia, no dodnes sa objavujú menšie ložiská infekcia vo svete (severná a centrálna Afrika, Madagaskar, Ázia, severná a južná Amerika).

Príčiny vzniku moru

Mor je zooantropóza, vyznačujúca sa prírodnou ohniskovosťou. Hlavnú úlohu v prenose infekcie zohrávajú hlodavce (potkan, myš, hraboš, svišť, syseľ). Prenos bakteriálneho agens medzi hlodavcami je prostredníctvom bĺch, niekedy aj priamym kontaktom zvierat. Na človeka je prenášaný parazitmi (napr. potkaními blchami) a je možný aj prenos z človeka na človeka (ľudskými blchami). Nákaza je možná aj infikovanými predmetmi a ako kvapôčková infekcia dýchacími cestami (pľúcny mor).

Príznaky moru

Príznaky sú rôzne, podľa druhu prenosu. Rozlišujeme štyri formy moru:

 • Žľazový (bubonický) mor - prenášaný potkaními blchami:

 • horúčka

 • bolesti hlavy a končatín

 • omámenosť

 • ťažký chorobný pocit Inkubačná doba je 2 - 6 dní. V lymfatickej odtokovej oblasti blšieho pohryznutia dochádza k bolestivému zápalu lymfat. ciev a uzlín. Vzniká opuch a hrče veľkosti až 10 cm. Ak hrče prasknú alebo sa umelo otvoria, je možné uzdravenie. Ak sa pôvodca ochorenia dostane do krvného obehu, nastane sepsa - priebeh je smrteľný.

 • Pľúcny mor

 • môže byť vyvolaný priamo kvapôčkovou infekciou (prenosom z človeka na človeka (primárny pľ.mor)

 • môže sa vyvinúť v priebehu žľazového moru (sekundárny pľ.mor). Inkubačná doba je len 1 - 2 dni. Príznaky:

 • dýchavičnosť

 • kašeľ

 • modré sfarbenie pier

 • čierno krvavý hlien

Neliečený prebieha smrteľne - druhý až piaty deň ochorenia.

 • Septický mor - vzniká ako komplikácia žľazového alebo pľúcneho moru aj primárne, bez iných symptómov.
 • Príznaky:
 • pokles krvného tlaku
 • zväčšenie pečene a sleziny
 • delírium
 • záchvaty
 • nedostatok energie
 • horúčka

Skoro vždy končí smrťou.

 • Abortívny mor - mierny priebeh spojený s miernou horúčkou a malým opuchom lymfatických uzlín. Zanecháva dlhotrvajúcu odolnosť.

Diagnostika moru

Vyplýva z obrazu ťažkostí pacienta a zo sprievodných stavov (epidemiológia). Pôvodca sa dokazuje mikroskopicky, kultivačne v hliene, krvi alebo hnise lymfatických uzlín a sérologicky.

Liečba moru

Užívanie antibiotík - čo najskôr.
Ako možný prostriedok sa nasadzuje streptomycín (vnútrosvalovo), ak sa nemôže podať (napr. pri hluchote), podávajú sa tetracyklínové antibiotiká. Ak je potrebná profylaxia (rodinní príslušníci, iné kontaktné osoby chorého) používa sa doxycylín alebo cotrimoxanol.

Prognóza

Pri neliečenom septickom a pľúcnom more je úmrtnosť 100%. Pri rýchlom nasadení antibiotík môže byť znížená na 20 až 50%, pričom žľazový mor sa dá lepšie antibioticky liečiť, ako mor pľúcny.

Profylaxia - ochrana pred morom

 • boj proti hlodavcom a blchám
 • kontrola a hlásenie podozrivého úhynu hlodavcov
 • ochranná maska na ústa
 • profylaxia antibiotikami u rizikových skupín ľudí (napr. nemocničný personál)
Literatúra ----------
 • Kolektív autorov: Vademecum veterinárneho lekára. Príroda Bratislava, 1991
 • Švrček, Š., Bajová, V. a kol.: Infekčné choroby zvierat I.časť, UVL, M+M, Prešov. 1998
 • Kolektív autorov: Vademecum medici, Osveta, Bratislava, 1992