Silikóza

Silikóza je neinfekčné chronické pľúcne ochorenie, ktoré zaraďujeme medzi pneumokoniózy. Silikóza je spôsobená vdychovaním a dlhodobým ukladaním prachu s obsahom oxidu kremičitého. Častice oxidu kremičitého, ktoré sa dostanú do pľúc, vyvolávajú tvorbu väzivových uzlíkov.
Silikóza je **neinfekčné chronické pľúcne ochorenie**, ktoré zaraďujeme medzi pneumokoniózy. Silikóza je spôsobená vdychovaním a dlhodobým ukladaním prachu s obsahom oxidu kremičitého. Častice oxidu kremičitého, ktoré sa dostanú do pľúc, vyvolávajú tvorbu väzivových uzlíkov. Uzlíky sú okrúhleho tvaru s priemerom 1-5 mm, rozosiate po celých pľúcach, hlavne v hornej a strednej tretine pľúcnych polí.

Tieto väzivové uzlíky postupne začnú nahrádzať normálne pľúcne tkanivo a v neskorších štádiách majú tendenciu zhlukovať sa, splývať a vytvárať 2-5 cm veľké silikotické väzivové uzly pripomínajúce nádor. Týmto dôjde k nezvratnej ireverzibilnej zmene pľúc a zmnoženiu väziva. Dôsledkom týchto zmien dochádza k porušeniu funkcie pľúc a rozvoju dychovej nedostatočnosti, k stúpajúcemu tlaku v pľúcnych cievach a tiež môže dôjsť aj k emfyzému (rozdutiu) pľúc. Ochorenie naďalej postupuje, aj keď práca v rizikovom prachovom prostredí bola ukončená.

Príznaky

Medzi rizikové profesie zaraďujeme baníkov hlbinných rudných baní, pracovníkov v tuneloch, robotníkov v kameňolomoch, kamenárov pri mletí kameňa, brúsičov skla atď. Podľa priebehu rozlišujeme tri formy silikózy. Akútna forma vzniká do 3 - 5 rokov po pôsobení veľmi agresívneho prachu s typickým rýchlym priebehom a často fatálnym koncom. Dnes sa u nás takmer nevyskytuje. Akcelerovaná forma je prechodnou formou medzi akútnou a chronickou silikózou, ktorá sa prejaví za 5 - 15 rokov.

Klasická chronická forma je v súčasnosti najčastejšou formou, s typickým chronickým priebehom, s rozvojom a manifestáciou po 15 - 30 rokoch. Ľahké postihnutia sa nemusia prejavovať žiadnymi príznakmi. Po dlhšom priebehu ochorenia sa môže objaviť dráždivý suchý kašeľ a vykašliavanie, zhoršujúca sa dýchavičnosť, bolesti na hrudi, modravé sfarbenie kože a slizníc, ale i únava slabosť a horúčka. Ochorenie sa častokrát komplikuje ďalšími chorobami pľúc a neskôr aj srdca - pľúcne srdce - „cor pulmonale“.

Diagnostika

Pre určenie diagnózy sú potrebné údaje týkajúce sa zamestnania pacienta, pri ktorom mohlo dôjsť ku expozícii oxidom kremičitým. Zároveň je podstatné, či pacient používal pri práci ochranné pomôcky. Hlavným vyšetrením je RTG a CT hrudníka, ktorými sa určí obraz a rozsah poškodenia. Funkcia pľúc sa zhodnotí pomocou funkčného spirometrického vyšetrenia. Funkcia pravej srdcovej komory je zhodnotená pomocou ultrazvuku srdca (ECHO) a hodnoty krvných plynov sa dajú laboratórne zistiť z krvi.

Liečba

Silikóza je ochorenie, ktoré nie je liečiteľné. Liečia sa iba príznaky a komplikácie tejto choroby. Prognóza je neistá. Dôležitá je tiež liečba pridružených komplikácií. Pacientom sa predpisujú lieky, ktoré rozširujú dýchacie cesty a ktoré utlmujú kašeľ. Pri vážnejšej dýchavičnosti je možné chorému dlhodobo podávať kyslík vo forme domácej oxygenoterapii (terapia kyslíkom). Ďalšími liečebnými možnosťami sú dychová rehabilitácia, liečba dýchacích infekcií, poprípade transplantácia pľúc.

Prevencia

V prvom rade je dôležité trvalé vylúčenie pracovníka z rizikového pracovného prostredia a tým zabránenie jeho ďalšiemu vystavovaniu škodlivému fibrogennému prachu (spôsobuje zvýšenie bujnenia väziva v pľúcach). Cieľom technickej prevencie je znižovanie tvorby prachu, ale i jeho odstraňovanie z ovzdušia. Zdravotná prevencia je zameraná na vstupné a sústavné periodické preventívne prehliadky všetkých pracovníkov na rizikových pracoviskách.

Literatúra

- Buchancová, J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Vydavateľstvo: Osveta, Martin, 2003, 1132 s, ISBN 8080631131.
AndrejX

Môže pľúcam škodiť aj prach, ktorý sa do vzduchu dostáva rozprašovaním tvrdej vody ultrazvukovými zvlhčovačmi? (Tie rozprašujú vodu na malé kvapôčky aj s vodným kameňom, ktorý sa po vyschnutí kvapky mení na jemný prach. Filtre vo zvlhčovačoch ho väčšinou zachytávajú iba čiastočne.)