Autor doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

Profil autora

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
hygienik, epidemiológ
Odborný prispievateľ redakcie ZDRAVIE.sk.

Články od autora

Svrab (scabies)

Energetická a biologická hodnota potravín - sacharidy

Ako sa orientovať v potravinách - cholesterol

Novorodenecký tetanus

Celiakia – aký je život bez chleba?

Stévia: prírodné sladidlo bez kalórií

Ktoré potraviny sú pri celiakii zakázané

Chlamýdiová pneumónia

MERS (Middle East respiratory syndrome)

Potraviny bez lepku

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

Silikóza

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

Ako sa orientovať v potravinách- tuky časť III.

Ako sa orientovať v potravinách- sacharidy II. časť

Zdravotné komplikácie pri celiakii

Trachóm

Legionárska choroba (Pontiacká horúčka)

Horúčka marburg

Ebola