Autor doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

Profil autora

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
hygienik, epidemiológ
Odborný prispievateľ redakcie ZDRAVIE.sk.

Články od autora

Energetická a biologická hodnota potravín - sacharidy

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Ako sa orientovať v potravinách - cholesterol

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Novorodenecký tetanus

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Celiakia – aký je život bez chleba?

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Stévia: prírodné sladidlo bez kalórií

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Ktoré potraviny sú pri celiakii zakázané

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Chlamýdiová pneumónia

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

MERS (Middle East respiratory syndrome)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Potraviny bez lepku

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Silikóza

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Ako sa orientovať v potravinách- tuky časť III.

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Ako sa orientovať v potravinách- sacharidy II. časť

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Zdravotné komplikácie pri celiakii

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Trachóm

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Legionárska choroba (Pontiacká horúčka)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Horúčka marburg

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Ebola

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Horúčka Lassa

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ