Erythema nodosum

Erythema nodosum je typ akútnej zápalovej reakcie podkožného tkaniva, ktorý sa môže vyvinúť samostatne alebo pri rôznych chorobných procesoch ako sú napr. infekcie, reumatologické ochorenia, rôzne črevné zápaly, lieky, ochorenia „vlastnej imunity“, tzv. autoimunitné, malignity, ale aj tehotenstvo.

zapalova_reakcia_koze Zdroj foto: Shutterstock.com

Toto kožné ochorenie môže vzniknúť nielen ako dôsledok infekčnej choroby, ale môže predstavovať jeden zo symptómov prebiehajúcej infekcie. Erythema nodosum neohrozuje vnútorné orgány. Prognóza je priaznivá.

Príznaky

Erythema nodosum alebo erythema contusiforme je pomerne časté ochorenie charakterizované náhlou tvorbou erytematóznych ložísk v podkoží so symetrickou distribúciou. Bolestivé uzly majú rôznu veľkosť, od jedného do niekoľkých centimetrov, nezvyknú prečnievať nad povrch kože. Vyzerajú ako nízke hrbolčeky. Ich farba je spočiatku do ružova až červená, neskôr sa v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov mení na fialovú, nakoniec hnedú.

Najčastejšie lokalizácie sú na stranách predkolení, v oblasti kolien, stehien, menej často iné lokality. V mnohých prípadoch je sprevádzané vysokou počiatočnou teplotou a s celkovými príznakmi ako malátnosť a bolesti v kĺboch. Postihuje prevažne mladšie osoby, častejšie ženy (20 – 30 ročné) s obehovou nedostatočnosťou na dolných končatinách a má značný sklon k recidívam. U pacientov sa objavuje najmä na jar a na jeseň.

Zvláštnou formou je erythema nodosum migrans, ktorého uzly majú tendenciu šíriť sa na jednej strane na okraje a nadobúdať tak poloblúkovitý tvar so živočerveným okrajom a tmavočerveným centrom.

Príčiny vzniku

Patogenéza je nejasná. Obvyklými spúšťačmi daného ochorenia môžu byť systémové infekčné ochorenia alebo imunopatologické stavy, kedy imunitná reakcia vyvoláva poškodenie organizmu.

Najčastejšie príčiny vzniku Erytema Nodosum:

 • Streptokokové infekcie prevažne horných dýchacích ciest alebo zápal mandlí.
 • Sarkoidóza.
 • Kokcidiomykóza.
 • Psitakóza.
 • Lepra.
 • Primárna tuberkulóza.
 • Gastrointestinálne infekcie.
 • Mnohé iné (mykoplazmy, toxoplazmóza, tularémia, lepra, vírus hepatitídy B a C, syfilis, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba atď.)
 • Neprimeraná reakcia na niektoré lieky, napr. sulfonamidy alebo hormonálnu antikoncepciu obsahujúcu estrogén.

Diagnóza

Stanovuje sa na základe klinického obrazu. Vhodné je histologické vyšetrenie. V laboratórnom náleze býva vysoká hodnota sedimentácie erytrocytov a leukocytóza s prevahou tzv. neutrofilných leukocytov. Vždy je nutné pátrať po možnom základnom ochorení alebo vyvolávajúcom lieku. Vhodné je kultivačné vyšetrenie z ústnej dutiny, z mandlí, prípadne, RTG vyšetrenie hrudníka a tuberkulínový kožný test. Odporúčané je vyšetrenie ASLO a sérologické vyšetrenie na prítomnosť protilátok proti Yersinia enterocolitica.

Diferenciálna diagnostika

Je potrebné odlíšiť ochorenie erythema induratum Bazin, periarteritis nodosa cutanea, syphilis gummosa. Tvorba uzlov v koži, rôzne chorobné procesy na vnútorných orgánoch pri liekovej alergii, nádoroch, ochorenie morbus Behçet alebo hĺbkové mykózy sa svojím klinickým obrazom mierne odlišujú od erythema nodosum a preto sa niekedy označujú ako nodulárne erytémy. Chýba pri nich lokalizácia na predkolenia, často bývajú postihnuté i horné končatiny.

Terapia

Bolestivé miesta sa po niekoľkých týždňoch spontánne vstrebajú, ale často krát sa bez správnej liečby objavujú nové ložiská, ochorenie sa zhoršuje, môže dôjsť k opakovaniu problému, k recidívam. Pokiaľ je erythema nodosum jedným zo symptómov iných chorôb, je dôležité liečiť základnú chorobu, vynechanie vyvolávajúceho lieku. Potrebné je obmedziť fyzickú aktivitu, najvhodnejší je pokoj na lôžku.

Ordinujú sa nesteroidné antiflogistiká, lokálne aplikujú redukčné masti alebo mäkké pasty (napr. s 10 % ichtyolu). Liečba pri streptokokovej etiológii zahrňuje cielene antibiotiká. Pri ťažkých formách ochorenia sa podávajú kortikosteroidy. Pri tbc etiológii antituberkulotiká. Všeobecne sa odporúčajú salicyláty. Ďalej sa odporúča káliumjodid v niekoľkých denných dávkach po dobu 3–5 týždňov.

Literatúra

 • BUCHVALD, J. – BUCHVALD, D.: Dermatovenerológia. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • HRADISKÁ, A. Erythema nodosum. Medicína pro praxi. 2009. [online]. Roč. 6, č. 2. s. 85-89. [Cit. 2014-05-05]. Dostupné na: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2009/02/08.pdf
 • ŠIMÍKOVÁ, Z. Co je Erythema Nodosum?  [online].  [Cit. 2014-06-3]. Dostupné na: http://erythema-nodosum.zdrave.cz/co-je-erythema-nodosum/
 • ŠŤAVA, Z. – JIRÁSEK, L – SCHWANK, R. a kol.: Interní medicína a dermatologie. Praha, Státní zdravotní nakladatelství, n. p. 1965. 208 s. 08-072-65.
 • Vyšetrenie protilátok proti Yersinia enterocolitica(aglutinačná reakcia). [Cit. 2014-05-05]. Dostupné na: http://www.hpl.sk/main.php?go=odborna-zona/vysetrenia/serologia/yersinia
 • Vyšetrenie protilátok proti streptolyzínu O (ASLO - antistreptolyzín O - nefelometricky). [Cit. 2014-04-05]. Dostupné na: http://www.hpl.sk/main.php?go=odborna-zona/vysetrenia/serologia/aslo

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.