Srdcové arytmie

Na základe elektrických impulzov, ktoré vznikajú v pravej predsieni a šíria sa cez definované dráhy do celého srdca, je umožnená kontrakcia srdca. Tým je zabezpečená jeho funkcia pumpovania krvi do celého tela. Arytmie sú poruchy srdcového rytmu, spôsobené nesprávnou elektrickou aktivitou v srdci a vedú k neefektívnej funkcii srdca.

srdcové arytmie Zdroj foto: Shutterstock.com

Príčiny vzniku

Predisponujúcimi faktormi arytmií môže byť vyšší vek, stav po prekonaní ochorení srdca ako zápal alebo infarkt, zlá funkcia štítnej žľazy, vysoký krvný tlak, nadváha ale aj nedostatočne liečená cukrovka.

Príznaky

Príznakmi arytmie sú búšenie srdca, pocit nepravidelnosti srdcovej činnosti, „chvenie“ srdca, pocit zastavenia srdca, bolesti na hrudníku, neznášanlivosť fyzickej aktivity, mdloby, nevoľnosť, pocit na odpadnutie. Pri arytmiách sa môže vyskytovať aj dušnosť, bolesti na hrudníku, opuchy a kašeľ.


Prečítajte si tiež:

Kedy dochádza k poruchám srdcového rytmu?

Diagnostika

Laboratórne sa vyšetruje hladina hormónov štítnej žľazy, ktorej zmenená funkcia môže spôsobovať arytmiu. Dôležité je aj vyšetrenie iónov v krvi. Základným vyšetrením je elektrokardiogram (EKG) v pokoji, prípadne pri námahe. Pri krátkom EKG zázname, ktorý zachytáva funkciu srdca len pár sekúnd až minút, nemusí byť arytmia zachytená. EKG Holter monitoring meria aktivitu srdca 24 hodín a má väčšiu záchytnosť diagnostiky arytmií, ktoré nie sú trvalé, ale vyskytujú sa len občasne.

Echokardigrafické vyšetrenie srdca je ultrazvukové vyšetrenie, ktoré zobrazí veľkosť srdca, funkciu chlopní, srdcový výdaj a môže objaviť aj poruchy hybnosti častí srdca, ktoré môžu byť spôsobené infarktom.

srdce a arytmia Zdroj foto: Shutterstock.com

Liečba

Cieľom liečby je opätovné navodenie normálneho srdcového rytmu. Kardioverzia, teda obnovenie normálneho rytmu, môže byť navodená vnútrožilovým podaním antiarytmík alebo elektrickým výbojom v krátkej narkóze. Pri neúspešnom navodení normálneho srdcového rytmu sú pacienti liečení liekmi tlmiacimi zrážanie krvi ako prevencia vzniku krvných zrazenín, čím sa prechádza komplikáciám ako cievna mozgová príhoda a iné trombózy.

Pacienti tiež užívajú antiarytmiká, ktoré udržujú alebo pomáhajú obnoviť normálny srdcový rytmus. Pri arytmiách s rýchlou srdcovou frekvenciu sa podávajú látky na spomalenie srdcového rytmu.

Komplikácie

Hlavnou možnou komplikáciou je vznik zrazeniny v srdci a možnosť odtrhnutia tohto trombu s následnou embóliou.


Prečítajte si aj tento článok:

Kedy dochádza k poruchám srdcového rytmu?