Osteoartróza (OA) váhonosných kĺbov a vplyv rehabilitácie

Osteoartróza je časté ochorenie, ktoré prichádza s vekom. Postihuje najmä drobné kĺby rúk, váhonosnné kĺby a chrbticu. Ide o zlyhanie kĺbu v dôsledku poruchy kĺbovej chrupavky.

Osteoartróza Zdroj foto: Shutterstock.com

Rizikové faktory

Kvalita kĺbnej chrupavky sa postupne zhoršuje. Výskyt osteoartrózy do veku 30 rokov je veľmi nízky, do veku 65 rokov stúpa a vo veku 65 rokov má viac ako 70% osôb zistené artrotické zmeny na kĺboch. Do veku 45 rokov postihuje artróza častejšie mužov, nad 45 rokov častejšie ženy, ktoré majú postihnuté viaceré kĺby. Postihuje obe pohlavia a všetky rasy. Pokiaľ je postihnutá len chrupavka, postihnutý nepociťuje žiadne problémy, alebo žiadnu bolesť. Tie sa dostavia až so zápalom membrány.

Prejavy

Hlavným príznakom je bolestivosť v danom kĺbe. Spočiatku sa prejavuje len po námahe, neskôr sa tolerancia na záťaž znižuje. Štartovacia bolesť je na začiatku pohybu, ktorá ustúpi po rozhýbaní sa. V pokročilých štádiách pribudnú pokojové i nočné bolesti. Býva prítomna ranná stuhnutosť, ktorá ustúpi. Môže byť prítomný aj malý výpotok.


Prečítajte si tiež:

Ďalšie informácie o osteoartróze, ktoré sa vám môžu zísť

OA váhonosných kĺbov: koxartróza a gonartróza

Typické pre bolesti kolena je zhoršovaná bolestivosť pri vystupovaní po schodoch a po nerovnom povrchu. Pri zmene polohy zo sedu do stoja sa objavujú krátkodobé bolesti postihnutého kolena. Závažným zdravotným problémom sa stáva, ak OA postihne váhonosnné kĺby, čo zapríčiní zníženie celkovej mobility chorého, zníženie kvality jeho života a nezriedka i invalitidu.

Diagnostika

V diagnostike OA zostáva štandardne RTG snímok, potom ultrazvuk, magnetická rezonancia a scintigrafia.

Liečba

Liečebný program zahŕňa:

  • poučenie a výchova pacienta,

  • redukcia hmotnosti pri obezite,

  • dodržiavanie princípov správnej výživy,

  • udržiavanie fyzickej kondície,

  • v období iritačnej artrózy pokoj na lôžku,

  • používanie ortopedických pomôcok,

  • pohybovú liečbu,

  • fyzikálnu terapiu,

  • ortopedické pomôcky,

  • medikamentóznu liečbu a v neposlednom rade chirurgickú liečbu.

Chirurgická liečba

Časť pacientov nemôže spať, chodiť, pracovať a stávajú sa kandidátmi na chirurgickú liečbu. Ich cieľom je zmenšiť, alebo odstrániť bolesť a zlepšiť funkciu kĺbu. Najčastejšími operovanými kĺbmi sú bedrá, kolená, ramená a drobné kĺby rúk. Technika náhrada kĺbu sa v posledných dvadsiatich rokoch rozvíjala. Používajú sa rôzne materiály ako sú napríklad kov, cement i plasty.

Doplnky liečby

Pri OA váhonosných kĺbov treba korigovať nesprávne postavenie pacienta. Priečne alebo pozdĺžne plochu nohu treba ošetriť ortopedickými vložkami, alebo ortopedickou obuvou. Tiež je dôležitá korekcia dĺžky končatín použitím podpätenky, alebo zhotovenie samotnej ortézy. Pri pokročilej OA bedrových, či kolenných kĺbov je potrebné, aby pacient používal francúzske barly.

Fyzioterapia

K fyzioterapiíipatrí individuálna kinezioterapia, hydrokinezioterapia a fyzikálna terapia OA.

Cvičenie v odľahčení je nenahraditeľné, ako napríklad cvičenie v závese a cvičenie vo vode. Pri cvičení vo vode môže pacient vykonávať pohyby vo všetkých smeroch do bodu bolesti. Na rozdiel od cvičenia na suchu je pri hydrokinezioterapii odporové cvičenie súčasťou pohybu. Odpor narastá s rýchlosťou, preto pri hydrokinezioterapii má rýchlosť cvičenia väčší význam ako na suchu. Cvičenie vo vode Zdroj foto: Shutterstock.com

V kompenzovanom štádiu indikujeme už aj aktívne cvičenie. Individuálna kinezioterapia pozostáva z cvičenia v polohe na chrbte, v polohe na bruchu, v stoji a v sede. Pri cvičení sa snažíme o zvýšenie pohyblivosti v danom kĺbe a posilnenie svalových skupín.

Z fyzikálnej terapie sa využíva aplikácia tepla a chladu. Rozlišujeme termoterapiu na pozitívnu (teplo) a negatívnu (chlad). Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme lokálnu (kryo sáčky), alebo celkovú (kryokomory) termoterapiu. Hlavným účinkom je zmiernenie bolesti, svalové uvoľnenie a zníženie zápalových prejavov. Teplo zase znižuje stuhnutosť kĺbov.


Prečítajte si aj tento článok:

Ďalšie informácie o osteoartróze, ktoré sa vám môžu zísť