Tinitus (hučanie v ušiach): 1. časť

Pod názvom tinitus rozumieme celý rad zvukov ako sú šumy, šelesty, pískania v jednom alebo v oboch ušiach. Môže íst o dočasný alebo trvalý stav, odrážajúci poškodené vnímanie sluchového ústrojenstva alebo iných telových systémov.

Podľa výsledkov prieskumov u nás trpí tinitom každý 50. človek, vo vyspelých európskych krajinách je toto ochorenie u populácie na hladine 2 percent.

Rozdelenie tinitusu na:

. Objektívny tinitus – nepríjemné zvuky spôsobujú napríklad problémy s krčnou chrbticou a čeľustným kĺbom, ušná zátka, zúžená cieva, prípadne zápal zuba, anomálie nosnej prepážky. Pri pôvode tinitu v problémoch s krčnou chrbticou je nepríjemný zvuk skôr jednostranný.

2. Subjektívny tinitus – zvukové podnety sa pri ňom vo vonkajšom prostredí reálne nevyskytujú a jeho príčiny sú v mozgu. Tieto súvisia s psychickými príčinami ako sú stresy a prudké emočné udalosti, potlačované emócie, prenasledovanie a šikana, dlhodobý nedostatok spánku, chronická vyčerpanosť. Pri psychických príčinách sú nepríjemné zvuky zväčša obojstranné.


Prečítajte si tiež:

Bolesti ucha po cestovaní lietadlom (barotitída, barotitis)


Ochorenie tinitus kedysi

V minulosti, cca pred 50 – 100 rokmi, pracovali niektorí ľudia v hlučnom prostredí, iní mali prechodené rôzne zápalové ochorenia uší, sklerotické cievy, poškodené krčné chrbtice. Vyskytli sa i jedinci s viacerými rizikovýcmi faktormi súčasne. Tinitom trpeli najmä starí ľudia, ktorí ho mali najmä po degeneratívnych zmenách a prejavil sa až po mnohých rokoch ich ťažkého života.

Ochorenie tinitus dnes

Dnes sa ochorenie rapídne rozšírilo na mladú generáciu s priemerným vekom 29 rokov. Prečo je tomu tak? Po definovaní stresu v lekárstve J. Selyem, že je to reakcia organizmu na nadmerné nešpecifické mimoriadne fyzické alebo psychické zaťaženie, bolo poukázané aj na jeho negatívne pôsobenie na zdravie ľudí. Účinky stresu, zaiste prítomného v každej dobe, sa dali v minulosti naprávať možnosťou trávenia času v prostredí nepresýtenom médiami. Taktiež bol neporovnateľne pomalší tok informácií, ktoré vďaka modernej technike, počítačom, internetu, mobilom zahltili túto dobu a sú jej neodmysliteľnou súčasťou.

Dôležité je, že riziko vzniku tinitusu stúpa, pokiaľ ide o komplex – viac faktorov, napríklad práca na počítači, časté telefonovanie a počúvanie hlasnej hudby z mobilu s použitím slúchadiel.

V niektorých krajinách Európy je trávenie času s médiami u školopovinných detí celkovo až 10 hodín denne (ČR).

Príčiny tinitu

Ak je príčinou tinitu nejaké poškodenie nervovo-cievneho a sluchového systému, či už degeneračnými zmenami ako sú poškodenia krčnej chrbtice, cievne patologické zmeny v okolí hlavy a krku, môžu vznikať aj z dôvodov prehnanej mnohohodinovej aktivity na počítači a s prehnaným používaním médií, zaťažujúcimi mozog a sluch, keďže tieto nepotenciujú zdravý relax, ale psychickú vyčerpanosť organizmu.

Prevencia pre tinitom

Vcelku je obťažné zabrániť úrazom, úderom do hlavy, silným hlukom pri náhodných výbuchoch, či výstreloch. Vieme sa ale chrániť ochrannými štupľami do uší, čiastočne tlmiacimi hluk na diskotékach, koncertoch s hlučnou produkciou. Vieme obmedziť čas a hlasitosť hudby, ktorú radi počúvame pri cvičení. Keď telefonujeme cez slúchadla, priamo smerujúce zvuk do centra ucha, kde dochádza prirodzene k zvýšenému opotrebovávaniu buniek, nebudeme následne dlhý čas počúvať hudbu opäť nahlas a cez slúchadlá.

Prácu na počítači je vhodné po 1 hodine prerušiť aspoň na pár minút a pocvičiť krčnou chrbticou. V mnohých anketách sa pri uvádzaní, ktoré faktory najviac a v akom pomere spôsobujú tinitus mladej generácie, prezentujú na prvých miestach degeneratívne poškodenia krčnej chrbtice u mladých ľudí, hovoríme o tzv „počítačovom hrbe“ - extrémnej emočnej excitácii (rozrušenia zo spracovania množstva informácií z mobilu a počítača).

K prevencii tinitu, okrem boja proti nadmernému hluku, patrí aj úprava životosprávy. Tá zahŕňa pravidelný pohyb a vylučuje požívanie nadmerného množstva alkoholu, toxických látok, drog. Taktiež je škodlivé zbytočné užívanie liekov. Pri mnohých chorobách je úprava vhodnej stravy veľmi dôležitým faktorom liečby. U tinitu ide o to, čo vám zhoršuje výskyt nepríjemných zvukov. Niekomu prekáža čierna káva, alkohol, sladkosti a ťažké jedlá. Všeobecne je vhodné obmedziť uvedené položky nielen pri výskyte tinitus.

Pri tinite, pokiaľ ide o neurologicko-cievny problém, je po medicínskych vyšetreniach a nálezoch dôležité vyliečiť objektívne príčiny. Je vhodná príslušná liečba podľa lekárskych postupov v prípade zápalov ucha a rehabilitácia krčnej chrbtice, zabezpečenie zlepšenia cievneho prietoku v krčných cievach...

K psychohygiene, ktorej súčasťou je aj dostatok spánku (aspoň 8 hodín), sa snažte zaradiť cez deň fázy pokoja a občas si zájdite do prírody, kde je základom iba prirodzený šum.


Literatúra:

  1. Novotný M., Hahn, A. a spol.: Závratě - diagnostika a léčba Aesophus Verlag, Stuttgart, 1997, str. 158.

  2. Shulman, A., Strasham, A.: Descending Auditory Systém (cerebellum) Tinnitus., I.TJ., 1999, str. 106.


Prečítajte si aj ďalšiu časť článku:

Hučanie v ušiach zhoršuje kvalitu života: ako sa dá tinitus liečiť?