Tinitus (hučanie v ušiach): 2. časť

Medicínske vyšetrenia príčiny hučania v ušiach sú veľmi dôležité. Okrem vyšetrenia akútneho stavu pacienta zahŕňajú rodinnú anamnézu o výskyte tinitu, kardiovaskulárnych chorôb, metabolických porúch, endokrinných problémov. Taktiež sú sledované profesné riziká, najmä hluk, práca s toxickými látkami a neuropsychická záťaž.

Diagnostika tinitu – ku komu ísť s týmto problémom?

Pacienti, u ktorých sa objavil problém s nepríjemnými zvukovými vnemami, navštívia väčšinou svojho obvodného lekára a pokračujú ďalej na ORL (otorinolaryngologické) oddelenie k ušnému špecialistovi. Ten vyšetrí možnú príčinu tinitu v oblasti uší. Ak ušný lekár príčinu nenájde, pošle pacienta ďalej, najčastejšie na neurologické, tiež cievne a ortopedické vyšetrenie. Špecializované neurologické vyšetrenia zahŕňajú využitie zobrazovacích technik. Pacientovi sa podľa rozhodnutia lekára môže urobiť MR, CT vyšetrenie, sonografia tepien a podobne. Cievni špecialisti vylúčia pôvod v poruche cievneho systému. Ortopéd zameria vyšetrenie pri tinituse na vyšetrenie akútneho stavu krčnej chrbtice.

Pre úplnosť diagnostiky je vhodné navštíviť po vyčerpaní vyššie uvedených odborov alebo ako doplnenie komplexného obrazu príčin vzniku tinitu aj psychológa.


Prečítajte si tiež:

6 vecí, ktoré vám prezradí ušný maz


Liečba tinitu

Konzervatívna liečba

Podľa pôvodu tinitu sa pristupuje k následnej liečbe. Konzervatívna liečba je vhodná, ak existujú reálne zdravotné príčiny, napríklad keď ide o zmeny na krčnej chrbtici, môže pomôcť rehabilitácia a vhodné cvičenie, podľa potreby posilňovanie a uvoľňovanie svalov okolo krčnej chrbtice. Podobne sa tinitus môže zlepšiť a úplne vymiznúť po odstránení ušných problémov, napríklad zápalu, ušnej zátky alebo po operačnom riešení tinitu, používanom pri odhalení vážnejšieho patologického problému. Operatívne sa môžu odstraňovať nádory alebo malformačné zmeny s cieľom upraviť cirkuláciu krvi.

Liečba medikamentmi

Ďalej liečba spočíva v podávaní liekov na úpravu krvného tlaku. Liečba medikamentmi zahŕňa prostriedky na prekrvenie, vitaminizáciu vitamínmi skupiny B. Ak tinitus ruší spánok, môže sa pristúpiť po porade s psychiatrom aj ku liečbe psychofarmakmi. Vhodná je tiež podporná psychoterapia.

Nevzdávajte to!

Žiaľ, niektorí zdravotníci po svojich doterajších skúsenostiach s výsledkami liečby tinitu už pri predpisovaní liekov, napríklad z Ginko biloby, prejavujú nedôveru k jej úspechu a nabádajú k zmiereniu sa s daným stavom. Napriek tomu nestrácajte nádej vo vyliečenie, lebo niekomu môže pomôcť rehabilitácia a aj pomocné lieky, iným TRT liečba (Tinnitus Retraining Therapy), psychoterapia ba aj operácia.

Pre pacienta je demotivujúce po absolvovaní rôznych vyšetrení a zistení, že objektívny nález nejestvuje, alebo ide o stav, keď sa s nálezom toho veľa nedá urobiť. Záverom je odporúčanie, aby si na tinitus zvykol, keďže sa v súčasnosti nedá liečiť. No netreba sa vzdávať, pokiaľ pacient nevyužije všetky možnosti liečby.

Niektorí odborníci publikujú percentá úspešnosti jednotlivých tipov liečby, ktoré sú povzbudivé. Ak je aspoň 10 percent, niekedy uvádzajú 50 percent úspešnosti liečby tinitu – práve vy môžete byť tým šťastlivcom. Tinitus zvukovo ruší pohodu dňa, niekomu sa zjavuje počas spánku, niekomu po jedle, inému po pití, ďalšiemu po rozčúlení a vyčerpaní. Jednoducho nič príjemného a každý by sa tohto „spoločníka“ rád zbavil.

Nádej v podobe TRT terapie

Zaujímavo vyriešil problém jeden pacient, ktorý ho opísal vo svojej knihe o úplnom vyliečení tinitu po spolupráci so špecialistami (viď. literatúra č.1). Popis celej strastiplnej cesty, od vzniku problému až po úplné uzdravenie, je možným povzbudením a poukázaním na úspech pomerne novej metódy medicínskeho riešenia problematiky terapie tinitu. Ide o TRT terapiu (Tinnitus Retraining Therapy). Na liečenie sa používa počúvanie buď tzv. „ružového alebo bieleho šumu“ a psychoterapia. Hlasitosť šumu sa nastaví na intenzitu, kedy troška vnímame aj zvuk tinitu, cez kvalitné slúchadlá, ale môžeme si ho dať aj ako pozadie, keď pracujeme na počítači. Má pôsobiť približne 8 hodín denne.

Na liečbu treba trpezlivosť a odhodlanie vydržať, lebo trvá od 6 mesiacov do 2 rokov. Túto metódu je potrebné prekonzultovať s lekárom - špecialistom na liečenie tinitu.

Prevencia tinitu – všetko s mierou

Pestujte si preventívne správny životný štýl, kde relax, pobyt v prírode a šport, strava a spánok, práca a využívanie médií majú byť primerané. Tak ako pri zdravom stravovaní je zrejmé, že v malom množstve pestrá strava neublíži, podobne v našom životnom štýle sledujme, kedy sa cítime príjemne a nemáme pocity vyhorenia, vyčerpania. Pokiaľ nám to život umožní a nedôjde k vypuknutiu choroby, potom si môžeme povedať, že naša prevencia bola úspešná.

V prvej časti článku o tinite označujeme presycovanie sa médiami a internetom za rizikový faktor. Pri zdravom využívaní internetu a pri riešení problému ako je tinitus, je vhodné spojiť sa so špičkovými špecialistami práve aj pomocou internetu, a to nás vedie k tomu, aby sme pre presadzovanie prevencie tinitu a mnohých ďalších ochorení optimálne využívali výdobytky tejto doby.


Literatúra:

  1. Novotný, M. a spol.: Praktická Neurootologie. Sborník přednášek z II. postgraduálního kurzu, ORL klinika LF UP v Olomouci, 2.000, Str. 2-7.

  2. Studeník, P.: Vyléčil jsem si tinnitus, 2017, Str 19-40.


Prečítajte si aj predchádzajúcu časť článku:

Nepríjemný spoločník tinitus: čo všetko sa skrýva za hučaním v ušiach?