Čo je to MERS a aké sú jeho príznaky?

MERS je vírusové respiračné ochorenie, ktoré sa môže prenášať z človeka na človeka. Prečítajte si o jeho príznakoch a inkubačnej dobe.
koronavírus MERS pod elektrónovým mikroskopom

Koronavírus MERS pod elektrónovým mikroskopom - zvýraznený žltou. | Zdroj: Wikimedia Commons

Čo je MERS?

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom MERS-CoV z čelade Coronaviridae. Objavil sa v roku 2012 v Saudskej Arábii. V krajinách Blízkeho Východu toto ochorenie spôsobilo niekoľko epidémií.

Aká je inkubačná doba MERS?

Inkubačný čas, od kedy sa človek infikoval až po prepuknutie príznakov, je 2 až 14 dní. V priemere sa ochorenie ukáže za 5 dní.

Aké sú hlavné príznaky ochorenia MERS?

  • horúčka
  • kašeľ
  • dýchavičnosť
  • u niektorých ľudí boli zaznamenané tráviace ťažkosti

V ťažkých prípadoch môže vyústiť do zápalu pľúc a multiorgánového zlyhania, ktoré môže končiť úmrtím.

Ako sa MERS prenáša?

Za zdroj nákazy sa primárne označujú jednohrbé ťavy. Vírus sa preniesol primárne zo zvieraťa na človeka (zoonóza). MERS je však možné preniesť aj z človeka na človeka kvapôčkovou vzdušnou cestou - pri kašlaní, kýchaní, ale aj pri dotyku.

Ako sa preventívne chrániť?

Dôležitá je dôkladná osobná hygiena a pravidelné umývanie rúk. Pri kašlaní a kýchaní si zakrývajte ústa. Neumytými rukami sa nedotýkajte vašej tváre.


Prečíjte si o koronavírusoch viac: Koronavírusy sú s nami už dlho. Aká je ich história?