Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 3.6.2009, 17:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 3.6.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A(H1N1):

Od posledného hlásenia bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 106 nových potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v krajinách Európskej únie a EFTA. Z toho 84 nových potvrdených prípadov hlásila Veľká Británia, 10 Francúzsko, 6 Nemecko, 2 Írsko a po 1 prípade Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 711 v 26 krajinách Európskej únie a EFTA (Tab. 1). V žiadnej krajine EÚ nie je hlásený trvalý neprerušovaný prenos infekcie.

Tab. 1: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A(H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 3.6.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko 1 2 -
Belgicko - 13 4
Bulharsko - 1 -
Cyprus - 1 -
Česká republika - 1 -
Dánsko - 1 -
Estónsko - 1 -
Fínsko - 4 -
Francúzsko 10 42 1
Nemecko 6 37 7
Grécko - 5 -
Maďarsko 1 2 -
Island - 1 -
Írsko 2 7 -
Taliansko - 30 2
Luxembursko - 1
Holandsko - 4 -
Nórsko - 7 -
Poľsko - 4 -
Portugalsko - 2 -
Rumunsko 1 6 2
Slovensko 1 3 1
Španielsko - 180 84
Švédsko - 7 -
Švajčiarsko - 10 -
Veľká Británia 84 339 158
**Celkový počet** **106** **711** **259**
Mimo krajín Európskej únie a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 19 357 v 46 krajinách. Najviac nových prípadov hlásilo Mexiko 534, 132 Austrália, 47 Chile, po 13 Kostarika a Argentína, 11 Salvador, 10 Čína, 9 Japonsko, 8 Južná Kórea, 7 Panama, 4 Singapur, 3 Hong Kong, po 2 Guatemala, Brazília a Ekvádor a po 1 Egypt, Saudská Arábia, Turecko, Bermudy, Nikaragua a Venezuela. Bolo hlásených 6 nových úmrtí z Mexika a 1 z Chile. Celkový počet úmrtí vo svete tak vzrástol na 124 (Tab. 2).

Celkovo bolo hlásených 20 068 potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v 72 krajinách sveta.

Tab. 2: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 3.6.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**VÝCHODNÁ EURÓPA A CENTRÁLNA ÁZIA**
Ruská Federácia - 3 -
**STREDOZEMIE A STREDNÝ VÝCHOD**
Bahrain - 1 -
Egypt 1 1 -
Izrael - 33 -
Kuvajt - 18 -
Libanon - 3 -
Saudská Arábia 1 1 -
Turecko 1 5 -
Spojené Arabské Emiráty - 1 -
**SEVERNÁ AMERIKA**
Kanada - 1 530 2
Mexiko 534 5 563 103
USA\*\* - 10 054 17
**CENTRÁLNA AMERIKA A KARIBIK**
Bahamy - 1 -
Bermudy 1 1
Kostarika 13 50 1
Kuba - 4 -
Dominikánska republika - 11 -
Salvador 11 41 -
Guatemala 2 14 -
Honduras - 2 -
Jamajka - 2 -
Nikaragua 1 1 -
Panama 7 155 -
**JUŽNÁ AMERIKA**
Argentína 13 144 -
Bolívia - 3 -
Brazília 2 23 -
Chile 47 360 1
Kolumbia - 20 -
Ekvádor 2 41 -
Paraguaj - 5 -
Peru - 41 -
Uruguaj - 15 -
Venezuela 1 3 -
**SEVEROVÝCHODNÁ A JUŽNÁ ÁZIA**
Čína 10 49 -
Hong Kong 3 26 -
India - 1 -
Japonsko 9 394 -
Južná Kórea 8 41 -
**JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA**
Malajzia - 2 -
Filipíny - 21 -
Singapur 4 11 -
Thajsko - 3 -
Taiwan - 13 -
Vietnam - 3 -
**AUSTRÁLIA A TICHOMORIE**
Austrália 132 633 -
Nový Zéland - 10 -
**Celkový počet** **803** **19 357** **124**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady a prípady z Puerto Rico.

Situácia na Slovensku:

Dňa 3. 6. 2009 bol v Slovenskej republike hlásený 1 nový, v poradí už tretí potvrdený prípad novej chrípky typu A(H1N1). Ide o 35 ročnú ženu z Bratislavského kraja, s dlhodobým pobytom v USA. Do Bratislavy pricestovala dňa 31.5.2009.

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)