Mangán

Mangán (Mn) je dôležitý pre využitie rôznych vitamínov, napr. vitamínu C. Taktiež je potrebný pre tvorbu bielkovín, cukrov, tukov a cholesterolu a pre metabolické procesy v kostiach a nervovom tkanive.

Tento stopový prvok je dôležitý pre využitie rôznych vitamínov, napr. vitamínu C. Taktiež je potrebný pre tvorbu bielkovín, cukrov, tukov a cholesterolu a pre metabolické procesy v kostiach a nervovom tkanive.

Mangán obsahuje zelenina, celozrnné výrobky, ovocie, klinček a zázvor, káva a chaluhy. Podstatný nedostatok nebol popísaný, ale z deficitov na metabolických jednotkách je zrejmé, že minerál je dôležitý pre udržanie integrity kože a kostí, menštruačného cyklu a metabolizmus cholesterolu.