Očkovacie vakcíny vo vývoji

Prehľad ochorení, proti ktorým sa vyvíja očkovacia látka.

Prehľad ochorení, proti ktorým sa vyvíja očkovacia látka. - Adenovírusové infekcie

 • AIDS
 • Brucelóza
 • Coxielóza (Q horúčka)
 • Ochorenia vyvolané Coxsackievírusom
 • Cytomegalovírusové ochorenia
 • Dengue hemoragická horúčka
 • Ochorenia vyvolané Epstein-Baarovej vírusom
 • Ochorenia spôsobené Esherichiou coli
 • Ochorenia spôsobené Helicobacterom pylori
 • Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
 • Ochorenia vyvolané vírusom Herpes simplex
 • Horúčka údolia Rift
 • Kvapavka
 • Klebsielóza
 • Legionelóza
 • Leptospiróza
 • Lymská borelióza
 • Malária
 • Malomocenstvo
 • Meningokokové ochorenia skupiny B
 • Papilomavírusové ochorenia
 • Parvovírusové ochorenia
 • Respiračné syncyciálne ochorenia
 • Reumatoidná artritída
 • Rotavírusové ochorenia
 • Schistosomiáza
 • Shigelóza
 • Antrax (slezinná sneť)
 • Streptokokové ochorenia
 • Trypanosomiáza
 • Vírusová hepatitída C
 • Zhubné nádorové ochorenia
 • Zubný kaz