Krvácanie z nosa (epistaxa)

Krvácanie z nosa môže začať spontánne alebo ako následok infekcie, zápalu, najčastejšie suchého vzduchu, alergie, vysokého krvného tlaku, drogovej závislosti.

Krvácanie z nosa môže začať spontánne alebo ako následok infekcie, zápalu, najčastejšie suchého vzduchu, alergie, vysokého krvného tlaku, drogovej závislosti (napr. šňupanie kokaínu), liekov (napr. antikoagulanciá – kyselina acetylsalicylová; steroidy), vrodených krvných porúch (hemofília) alebo úrazu. Keďže sliznica nosa je bohato prekrvená.

V prípade krvácania z nosa sa doporučuje predkloniť sa (nie zakloniť!), otvoriť ústa – krv vypľúvať, stlačiť mäkkú časť nosa na 5 minút a priložiť ľad.

Ak krvácanie neprestáva alebo sa zhoršuje, ihneď vyhľadajte lekára!