Vtáčia chrípka - čo treba vedieť a robiť

Je to vírusové ochorenie, ktoré šíri divoko žijúce vtáctvo. Ohrozuje predovšetkým vtáčie chovy a hydinu.

Je to vírusové ochorenie, ktoré šíri divoko žijúce vtáctvo
Ohrozuje predovšetkým vtáčie chovy a hydinuOd roku 1997 zaznamenali 116 ochorení u ľudí vo svete najmä v Ázii

Na ľudí sa prenáša len výnimočne po priamom kontakte s infikovanými, chorými alebo uhynutými zvieratami

Vtáčia chrípka sa neprenáša z človeka na človeka

Ohniskami vtáčej chrípky sú najmä krajiny juhovýchodnej Ázie
(napr. Vietnam, Kambodža, Thajsko, Indonézia, Filipíny)
Rozšírila sa aj do Ruska, Kazachstanu, Turecka a Rumunska

Určité riziko, o ktorom sa hovorí, spočíva v tom, že vírus vtáčej chrípky by sa mohol geneticky skrížiť s vírusom ľudskej chrípky a vyvolať pandémiu

Vakcínu proti vtáčej chrípke už vyvíjajú vedci v USA, Holandsku, Maďarsku, Číne, Austrálii, Kanade i Japonsku

Čo treba pri vzniku chrípkovej epidémie urobiť

 • zachovať pokoj a nepodľahnúť žiadnej panike
 • nechať sa včas preventívne zaočkovať proti ľudskej chrípke a tým znížiť riziko mutácie vírusu
 • pri príznakoch horúčky, kašľa, dýchacích ťažkostí vyhľadať lekára
 • dodržiavať zásady osobnej hygieny
 • jesť veľa zeleniny, ovocia, piť veľa tekutín
 • nezabúdať na vitamíny a otužovanie organizmu
 • vyhýbať sa kontaktu so živou hydinou a vtáctvom
 • vyvarovať sa kontaktov s chorými osobami, minimalizovať pobyty na preľudnených miestach a podujatiach
 • o uhynutej hydine vo vašej blízkosti informovať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, prípadne veterinárneho lekára a príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • informovať sa pred cestou do zahraničia o rizikových krajinách
 • pri ochorení dodržiavať liečebný režim
 • pamätať, že dôkladné varenie spracovávanej potraviny pri teplote 70°C aspoň 20 minút spoľahlivo ničí vírus
 • uvedomiť si, že najrizikovejšími skupinami občanov sú pracovníci živočíšnej výroby, veterinári, zdravotníci, hygienici, epidemiológovia, chovatelia vtáctva, poľovníci a osoby v úzkom kontakte s chorými

Slovensko je dobre pripravené

 • má dostatok protichrípkových očkovacích látok
 • má operatívne plány pre zásobovanie vakcínami, antivirotikami
 • má dostatočný posteľový fond nemocníc
 • má dokonalé technické zariadenie Podtlakovú jednotku na izoláciu a intenzívnu liečbu vírusových ochorení
 • má systém pravidelnej kontroly hydinárskych chovov
 • má strategický plán pre prípad pandémie, ktorý zahřňa nielen činnosť zdravotníckych ale aj hospodárskych, bezpečnostných a pohotovostných zložiek
 • má situáciu pod kontrolou a neustále spolupracuje s monitorovacím a varovným systémom EÚ i Svetovou zdravotníckou organizáciou