BIONIC - Ionizátor a čistič vzduchu

BIONIC YB-737 je prístroj, ktorý vďaka použitiu najmodernejších technológií kombinuje v jednom prístroji výkonnú čističku vzduchu a emitor zdraviu prospešných záporne nabitých kyslíkových iontov ( O-).A to všetko s prakticky nulovými vedľajšími nákladmi na prevádzku.

Záporne nabité ionty - kúzlo z prírody

### Bionic

V prírode je najčistejší vzduch v jaskyniach, no zároveň nikde inde v prírode nenájdete vyššiu úroveň záporne nabitých iontov ako práve v jaskyniach! Záporne nabité ionty totiž veľmi účinne čistia vzduch od vírusov, baktérií, plesní, mikročastí, plynov a ďalšieho lietajúceho prachu. BIONIC YB-737 je naviac bezúdržbovým elektrostatickým filtrom, ktorý všetky tieto nečistoty následne zachytáva rovnako ako napríklad cigaretový dym.

Záporne nabité ionty - kúzlo z prírody

Pravdepodobne sa vám už stalo, že ste sa na niektorých miestach cítili spokojnejší, uvoľnenejší než kdekoľvek inde a netušíte presne prečo. Také miesta a okamihy si naviac dobre pamätáte a viete si ich stále vybaviť. Je dosť možné, že vás tieto chvíľky pohody a nevysvetliteľného šťastia zastihli v prírode ( na prechádzke lesom, pri sledovaní morského príboja, pri východe a západe slnka, po búrke, na horách alebo na obyčajnej vidieckej chalupe). Neraz na chvíľu zmizli starosti, cítili ste sa uvoľnene a pritom plní energie, lepšie sa vám dýchalo a alergie na chvíľu ustúpili.

Pokiaľ tomu tak je, potom vedzte, že sa to stalo vďaka priaznivému pôsobeniu záporne nabitých iontov kyslíka na vaše telo. Priaznivý vplyv týchto iontov na ľudský organizmus a psychiku je vedecky dokázaný! Takisto ako je dokázané škodlivé pôsobenie kladne nabitých iontov (prízemný ozón, oxidy dusíka, statická elektrina a pod...). Problematikou pôsobenia nabitých častíc - iontov na ľudský organizmus sa zaoberá celý rad vedeckých tímov, univerzít a firiem. Emitory záporne nabitých kyslíkových iontov pomáhajú po celom svete liečiť alergie, astmu, zápaly priedušiek, vysoký krvný tlak, nespavosť, depresie a rad ďalších obtiaží. A pre zaujímavosť, k odstráneniu únavy vodičov bude emitory záporne nabitých iontov montovať automobilka Toyota do svojich najluxusnejších vozidiel Lexus.

Záporne nabité kyslíkové ionty nie sú ničím novým a umelým. Naopak každý z nás sa s nimi stretáva od svojho prvého nadýchnutia. Vzhľadom k tomu, že sú obsiahnuté vo vzduchu, ktorého denne "skonzumujeme" 15 kg, sa dá dokonca povedať, že žiadneho iného lieku, potravín ani tekutín nespotrebujeme za celý život toľko, ako práve ich (iontov). Bohužiaľ vďaka znečisteniu ovzdušia a civilizačným vymoženostiam (hlavne prístrojom produkujúcim ozón a výrobkom z umelej hmoty) je O- iontov stále menej a viac ako 60% populácie, žijúcej väčšinou vo väčších mestách, dýcha väčšinu svojho života vzduch, ktorý je veľmi vzdialený aspoň minimálnej doporučenej úrovni O- iontov. Dopady tejto trvalej nerovnováhy na zdravie sú značné.

V posledných rokoch sa totiž definitívne potvrdila vážnosť vplyvu iontovej nerovnováhy na ľudské zdravie. Napriek tomu, že na tento škodlivý stav upozorňujú vedci už dlho, až alarmujúci nárast civilizačných chorôb, alergií, respiračných a duševných problémov donútil odborníkov hlbšie pátrať po príčinách. Výsledky boli v mnohom ohromujúce! Popri klasických vinníkoch zdravotných problémov, ako je znečistenie chemikáliami, objavili ešte jeden nenápadný "jed". Jed o to zákernejší, že je nevideteľný, nie je ho cítiť a ťažko sa meria. Ide o trvalé vystavovanie organizmu pôsobeniu nadmerného počtu škodlivých - kladne nabitých iontov. Prakticky všetky civilizačné vymoženosti totiž produkujú tieto škodlivé ionty. Automobily, priemyselný smog, umelé vlákna, vysielače, ozónová diera, skleníkový efekt, televízia, monitory, žiarivky, kopirky, laserové tlačiarne..., všetky tieto vplyvy úplne vychyľujú zdravú rovnováhu iontov (ktorú nachádzame už len na niektorých miestach v prírode) v neprospech nášho zdravia. V priemernej kancelárií sa hladina O- iontov pohybuje blízko nule, zatiaľ čo v prírode je to medzi 800 až 100 000 intov na cm3. V priemernej domácnosti alebo na mestskej ulici nie sú hodnoty iontov oveľa vyššie než 100 iontov na cm3. Pritom práve na týchto miestach trávime väčšinu svojho času! Pracujeme, učíme sa, spíme. Prevaha škodlivých - kladne nabitých iontov preukázateľne spôsobuje bolesti hlavy, zvýšený krvný tlak, nervozitu, únavu a pri citlivejších jedincoch už po niekoľkých týždňoch môže odštartovať alergiu, astmu a depresie. Preto tiež existujú na tieto škodlivé kladne nabité ionty prísne hygienické normy.

Pri akých problémoch môže pomôcť?

BIONIC rieši nasledovné problémy

Zmenšuje alergické a astmatické reakcie organizmu a odstraňuje alergény z prostredia. BIONIC pomáha proti alergiám a astme hneď dvojakým spôsobom. Tým, že emituje veľké množstvo anionov kyslíka (záporne nabitých častíc), ktoré vdychovaním pôsobia na sliznice a ďalej prechádzajú do krvi, pôsobia ako vzdušné antialergikum- antihistaminikum. Zvýšené množstvo anionov v krvi totiž upravuje hladinu vazoaktívnych látok (histamín, leukotrién, prostaglandin a iné), ktoré sú priamo zodpovedné za prepuknutie a priebeh alergickéj reakcie, ako aj priebeh astmatického záchvatu. Toto pôsobenie je ešte zvýšené schopnosťou anionov podporovať regeneráciu-hojenie tkanív a slizníc. Druhotne potom BIONIC pôsobí proti alergiám a astmatickým záchvatom ako veľmi účinný, bezhlučný a pritom nenákladný čistič vzduchu. Poletujúce alergény (peľ, prach, mikročastice, výkaly roztočov, plesne, srsť zvierat aj cigaretový dym) zachytáva s vysokou účinnosťou elektrostatický filter a anióny v ovzduší "dočisťujú" vzduch tým, že ničia baktérie, vírusy a ostávajúce mikročastice viažu do nepoletujúcich zhlukov-clusterov.

Rieši alergie, astmu, atopický ekzém

Už aj samotné zvýšenie koncentrácie záporne nabitých kyslíkových iontov má veľmi pozitívny vplyv na sliznice dýchacích ciest. Väčšina alergikov tak zaznamenáva značné zmiernenie obtiaží už po niekoľkých hodinách. BIONIC ZB-737 naviac čistí vzduch v miestnosti od alergénov a to s účinnosťou až 96%.

Ničí baktérie a vírusy, znižuje onemocnenie až o 80%.

Najlepšie preukázateľný dôkaz účinkov záporných iontov je ich lietanie alebo aspoň retardačný účinok na baktérie a vírusy, čo sa často využíva pri sterilizácii zdravotníckych zariadení, operačných sál a popáleninových pracovísk. Podľa štúdií z USA je dezinfekčná účinnosť vzdušných iontov až 98% a znižuje pravdepodobnosť nákazy vzdušnou cestou až o 80%.

Zrýchľuje regeneráciu buniek a pôsobí antioxidačne

BIONIC zvyšuje hladinu aniónov v krvi, čím upravuje pH krvi smerom k zásaditej. Tým podstatne zrýchľuje regeneráciu buniek napríklad po športovom výkone. Po intenzívnom športovom výkone je totiž zo svalov do krvi vyplavovaná kyselina močová a kyselina mliečna. Tým sa pH krvi stáva kyslé a dochádza v zvýšenej miere k tzv. katabolizmu (deštrukcii) buniek. Vzdušné anióny produkované BIONICom a prechádzajúce pľúcami do krvi vracajú jej pH rýchlejšie k tzv. anabolizmu (regenerácii) buniek. Anióny v krvi tiež upravujú podiel elektrolytov v krvi čím pôsobia antioxidačne, ľahšie prenášajú energiu do svalov a zlepšujú prenos nervových vzruchov z mozgu do svalov-zlepšuje sa koordinácia pohybu.

Zvyšuje samočistiacu schopnosť riasinkovej výstelky pľúc

.

Vyššia koncentrácia záporných atmosférických iontov robí vzduch sviežejším, dýchateľnejším, ľahším a objektívne čistejším. Kladné ionty majú práve opačný účinok. Dýchanie vyššej koncentrácie záporných iontov zlepšuje priechodnosť vzduchu v pľúcach, stimuláciou pohybu riasiniek buniek vnútorného povrchu pľúc sa posiluje samočistiaca schopnosť pľúc. Ak je koncentrácia iontov v 1 cm3 pod 100 pohyb riasiniek sa zastavuje! Pritom podľa meraní je koncentrácia iontov v mestských bytoch a kanceláriách nižšia ako 50 iontov v cm3.

Znižuje krvný tlak

Krvný obeh - vplyvom dlhodobého pôsobenia zvýšenej koncentrácie záporných iontov dochádza k priaznivým zmenám v zložení a vlastnostiach krvi. Zvyšuje sa pH krvi, rastie podiel albumínu a významne sa znižuje hladina serotonínu. Výrazne klesá sedimentácia a znižuje sa počet leukocitov v perifériách. Najvýraznejšou zmenou je však zmena krvného tlaku. Záporné ionty znižujú krvný tlak hlavne u ľudí so sklonom k hypertenzii.

Ionizátor a čistička vzduchu - ako to funguje?

BIONIC YB-737 je prístroj(Ionizátor a čistička vzduchu), ktorý vďaka použitiu najmodernejších technológií kombinuje v jednom prístroji výkonnú čističku vzduchu a emitor zdraviu prospešných záporne nabitých kyslíkových iontov ( O-).A to všetko s prakticky nulovými vedľajšími nákladmi na prevádzku.

BIONIC (Ionizátor a čistička vzduchu) je prístroj, ktorý unikátnym spôsobom spojuje dve funkcie zvyšovania kvality vzduchu v jednom prístroji. Vďaka použitiu moderných technológií sa totiž pri Bionicu podarilo spojiť dva zdanlivo ťažko kombinovateľné spôsoby čistenia a obohacovania vzduchu v interiéroch. BIONIC (Ionizátor a čistička vzduchu) je aj vysoko výkonnou, absolútne nehlučnou, bezúdržbovou aktívnou čističkou vzduchu a zároveň výkonným regulovateľným emitorom (generátorom) zdraviu prospešných kyslíkových iontov.

BIONIC (Ionizátor a čistička vzduchu) spojil obe tieto funkcie bez akýchkoľvek výkonnostných kompromisov. Naopak, svojou novou konštrukciou odstránil nevýhody jednotlivých metód a ideálne zkombinoval ich výhody.

BIONIC (Ionizátor a čistička vzduchu) k vetilácií vzduchu používa tiché a úsporné bezkontaktné prúdenie elektrónov medzi elektródami, tzv. elektrónový vietor. Tým odstránil hlavné nevýhody vyššie menovaných čističiek a tou bola vysoká hlučnosť a energetická náročnosť.

K filtrácií BIONIC (Ionizátor a čistička vzduchu) používa elektrostatický filter so zväčšeným, špeciálne zušľachteným povrchom, a vyšším statickým nábojom a automatickou indikáciou čistenia filtra (oplachuje sa vodou). Tým zvýšil účinnosť filtrácie na 92%, maximálne znížil náklady na čistenie vzduchu a zároveň dosiahol "nezničiteľnosť" filtra. K emitovaniu záporne nabitých iontov BIONIC používa mikroprocesorom riadený korónový výboj na siedmich legovaných elektródach v pulznom režime. Táto technológia zaistila maximálne hodnoty generovaných, záporne nabitých iontov bez vzniku ozónu a iných škodlivých iontov.

Viac info na http://www.2mteam.sk