Do 30. septembra možno zmeniť zdravotnú poisťovňu

Do 30. septembra môžeme zmeniť zdravotnú poisťovňu. Prihlásiť sa možno iba do jednej zdravotnej poisťovne, jej poistencom sa stávame od 1. januára 2007. Zmena zdravotnej poisťovne je možná iba raz za rok. „K začiatku augusta Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ÚDZS) evidoval 292 095 žiadostí o zmenu zdravotnej poisťovne,“ povedala pre ZDRAVIE.sk Radoslava Miklášová, hovorkyňa ÚDZS. Zdravotné poistenie je u nás povinné.

Čo robiť pri zmene ZP

„Ak chce občan zmeniť zdravotnú poisťovňu (ZP), musí vyplniť prihlášku do novej zdravotnej poisťovne a podať ju len do jednej ZP. Ak by podal prihlášku do dvoch, príp. viacerých poisťovní, hrozí mu pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až do 5 000 korún,“ hovorí R. Miklášová.

Prihlášky treba do novej zdravotnej poisťovne odovzdať do 30. septembra 2006. Možno tak urobiť osobne, poštou, cez sprostredkovateľa, príp. online cez web zdravotnej poisťovne. „Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa občan nemusí odhlasovať, urobí to zaňho nová zdravotná poisťovňa,“ radí R. Miklášová.

Našou povinnosťou je však vrátiť preukaz poistenca pôvodnej zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa, kedy prestávame byť jej poistencom, t. j. do 8. januára. Pri nesplnení hrozí pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až do 5 000 Sk.

Zmenu zdravotnej poisťovne treba ohlásiť tiež svojmu lekárovi i zamestnávateľovi do 8 dní.

Ako si vybrať zdravotnú poisťovňu

Občan má právo na slobodnú voľbu zdravotnej poisťovne. Všetky zdravotné poisťovne sú povinné uhrádzať všetku zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia. „Poisťovne však nemôžu ponúkať výhody, ktoré nevedia zabezpečiť,“ upozorňuje R. Miklášová.

Kritériá výberu ZP:

 • podľa kvality poskytovaných služieb – počet a špecializácia zmluvných lekárov vo svojom regióne, ich kvalita a dostupnosť,
 • podľa dostupnosti pobočiek poisťovne,
 • podľa výhod, ktoré ponúka určitým skupinám poistencov (deťom, chronicky a ťažko chorým pacientom a pod.),ponuka úhrady vakcín proti chrípke a iné preventívne aktivity,
 • podľa spôsobu komunikácie s klientom – korektná komunikácia, poradenstvo, v prípade potreby zdravotnej starostlivosti by zdravotná poisťovňa mala poistencovi nájsť najvhodnejší spôsob jej poskytnutia, a to z hľadiska miesta, času a spôsobu,
 • podľa vybavovania agendy klienta – napr. verejná elektronická podateľňa, ktorá umožňuje poistencovi preberanie doporučených elektronických dokumentov kdekoľvek na svete počas 24 hodín, čo platitelia môžu využiť pri zasielaní mesačných hlásení, hromadných oznámení o poistencoch (aktuálne pre SZČO).

Najviac informácií o zdravotných poisťovniach sa dá nájsť na ich webových stránkach, na pobočkách, na telefonických infocentrách alebo od sprostredkovateľov.

Ak nastanú problémy

„V prípade nespokojnosti so zdravotnou poisťovňou má občan právo ju nasledujúci rok zmeniť. Ak sa chce občan sťažovať na služby zdravotnej poisťovne, mal by tak urobiť priamo na vedení príslušnej poisťovne, a tiež na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. (Grösslingová 5, 812 62 Bratislava alebo adresy regionálnych pobočiek)

Obavy, že zostanete bez zdravotného poistenia ak by sa zdravotná poisťovňa dostala do finančných problémov alebo skrachovala, mať nemusíte.

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pravidelne vykonáva dohľad nad zdravotnými poisťovňami, zameraný je najmä na sledovanie výkazov minimálnej miery platobnej schopnosti, sledovanie skutočne dosiahnutej miery platobnej schopnosti, sledovanie účtovných výkazov a finančnej situácie poisťovní a ďalších ekonomických ukazovateľov ako aj sledovanie dodržiavania ostatných povinností zdravotných poisťovní ustanovených zákonom. Ak by sa niektorá poisťovňa ocitla v problémoch, rozhodne o prevedení jej poistencov do inej zdravotnej poisťovne,“ konštatuje R. Miklášová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

www.udzs.sk

Na Slovensku je v súčasnosti sedem zdravotných poisťovní:

 • Apollo zdravotná poisťovňa,
 • Dôvera,
 • Európska zdravotná poisťovňa,
 • Sideria,
 • Spoločná zdravotná poisťovňa,
 • Union,
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa.