Zdravotnú poisťovňu zmenilo viac ako polmilióna Slovákov

K 8. septembru 2006 chcelo zmeniť zdravotnú poisťovňu 519 481 poistencov. Ide o sumárne číslo za všetkých 7 zdravotných poisťovní. Minulý rok zmenilo zdravotnú poisťovňu len 51 090 poistencov. Uviedla pre ZDRAVIE.sk hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová a dodala, že úrad nebude diferencovať počty prihlášok podľa jednotlivých poisťovní. „Je to záležitosťou ich obchodnej politiky a obchodnej súťaže, do ktorej nebudeme zasahovať,“ konštatovala.

Poistenec má právo prihlásiť sa do jednej zdravotnej poisťovne podľa vlastného výberu. Prihlášku do novej zdravotnej poisťovne treba podať do 30. septembra 2006. Poistný vzťah s novou zdravotnou poisťovňou vzniká 1. 1. 2007.

„Prihlášku do zdravotnej poisťovne nie je možné jednostranne stornovať. Zákon neukladá poisťovni povinnosť vyhovieť žiadosti o stornovanie, môže tak urobiť na základe vlastného rozhodnutia do 30. 9. 2006. Preto vyzývame k obozretnosti a k dôkladnému zváženiu pred podpisom prihlášky či iných dokumentov,“ upozorňuje R. Miklášová. Poistenec by si mal dávať pozor, komu a na čo dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.

Zdravotná poisťovňa podľa zákona o zdravotných poisťovniach pri propagácii svojej činnosti nesmie poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti a ponúkať výhody, ktorých poskytnutie nevie zaručiť.

„Zákon nedefinuje detailnejšie pravidlá reklamných aktivít, považujeme to za jeho nedostatok,“ hovorí R. Miklášová. Predseda úradu v auguste preto oslovil ministra zdravotníctva s návrhom na legislatívnu zmenu, ktorá by definovala transparentné podmienky marketingu (podmienky, rozsah a financovanie).

„Rovnako odporúčame zaviesť jasné pravidlá náboru poistencov, ktoré neumožnia zdravotnej poisťovni zbaviť sa zodpovednosti za dodržanie zákona odvolaním sa na svojich maklérov,“ uzatvára R. Miklášová.