Proti AIDS musíme stále bojovať len prevenciou

Dnes, 1. decembra, si pripomíname Svetový deň AIDS. V roku 2006 eviduje Svetová zdravotnícka organizácia zhruba 39,5 milióna ľudí infikovanými vírusom HIV (deti do 15 rokov z toho tvoria asi 2,3 milióna), 2,9 milióna ľudí na AIDS v tomto roku zomrelo. Vírus HIV sa prenáša najmä pohlavným stykom, krvou a z HIV pozitívnej matky na dieťa. Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s najnižším počtom ochorenia HIV/AIDS. K 30. septembru na Slovensku zistili anti-HIV pozitivitu u 183 občanov Slovenska. Počet novovzniknutých prípadov HIV pozitívnych bol podľa údajov Národného referenčného centra ku koncu novembra tohto roka 35, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 6 nových prípadov.

Prvý registrovaný prípad infekcie HIV sme na Slovensku zaznamenali v roku 1983. Podľa RNDr. MUDr. Jána Mikasa z Úradu verejného zdravotníctva SR k 30. septembru 2006 sa na území Slovenska vykonalo viac ako 4 milióny vyšetrení anti-HIV protilátok.

Na Slovensku ani jedno nakazené dieťa

Z celkového počtu ľudí s pozitívnym nálezom HIV až 82 % tvoria muži nakazení homosexuálnym stykom . „Čo sa týka žien, tie sú pri heterosexuálnom pohlavnom styku viac zraniteľné ako muži,“ konštatuje J. Mikas a zároveň zdôrazňuje, že na Slovensku zatiaľ neevidujeme prenos vírusu HIV z matky na dieťa, hoci boli prípady, keď rodili HIV pozitívne ženy . Zároveň na Slovensku neevidujeme ani jeden prípad nakazeného dieťaťa do 14 rokov. „Potvrdil sa jeden prípad prenosu infekcie HIV transfúziou, občan SR sa však nakazil mimo územia Slovenska,“ objasňuje J. Mikas. Na Slovensku tiež evidujeme 2 prípady nakazenia vírusom HIV pri intravenóznej aplikácii drogy.

Od roku 1985, odkedy sa na Slovensku zaviedla surveillance nákazy HIV/AIDS, do 30. júna 2006 sa klinické príznaky ochorenia AIDS vyvinuli u 42 infikovaných osôb, 27 z nich zomrelo .

Anonymné vyšetrenia

Vyšetriť na anti-HIV protilátky sa môže na Slovensku každý. Ak vyšetrovaný trvá na anonymnom vyšetrení, lekár mu pridelí kódové označenie a je vyšetrený anonymne . Ľudia s HIV/AIDS sú dispenzarizovaní a majú zabezpečenú adekvátnu liečbu, čo je veľmi dôležité nielen pre ľudí s HIV/AIDS, ale aj pri prevencii.

Najvyšší výskyt nakazených vírusom HIV na Slovensku dosahuje Bratislavský kraj , nasleduje Košický, Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Kumulatívna incidencia HIV na Slovensku dosahuje hodnotu 31,7 prípadov / 1 milión obyvateľov SR.

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom ľudí s ochorením HIV/AIDS. Počet novodiagnostikovaných prípadov HIV nenarastá na Slovensku tak dramaticky ako v iných krajinách – v roku 2004 bolo HIV pozitívnych 24 pacientov, v roku 2005 to bolo 29 a v tomto roku za 11 mesiacov evidovali v Národnom referenčnom centre SR 35 nových prípadov infikovaných vírusom HIV. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je vo svete dostupná účinná očkovacia látka a HIV má presne definované cesty prenosu, najúčinnejším liekom je prevencia.