Prvýkrát pečeňová dialýza na Slovensku

Na Slovensku po prvýkrát použili v noci z 8. na 9. na januára pečeňovú dialýzu – umelú náhradu pečene prístrojom Prometheus. Metódu použili na Jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti I. internej kliniky v Bratislave na Kramároch – výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity. „Pacientka operáciu zvládla výborne a všetky životne dôležité funkcie organizmu sú zachované,“ uviedol pre ZDRAVIE.sk prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., prednosta I. Internej kliniky v Bratislave na Kramároch.

Metódu aplikovali lekári a sestry z I. internej kliniky Bratislava-Kramáre v spolupráci s pracovníkmi a pracovníčkami hemodialyzačného centra Logman a v spolupráci so slovenskými a českými technickými pracovníkmi. Eliminačnú liečbu, pri ktorej prístroj nahrádza niektoré funkcie pečene, aplikovali pacientke so zlyhaním pečene v ohrození života. Prístroj Prometheus nahrádza funkciu pečene tým, že zabezpečuje očisťovanie krvi od splodín metabolizmu. Doteraz bola jedinou metódou liečby transplantácia pečene.

Umelú náhradu hlavných pečeňových funkcií (pečeňovú dialýzu) budú pacientke robiť dva až tri razy týždenne počas 2 až 3 týždňov.

Prístroj Prometheus je dar Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej a sponzorov. Je jediný v Slovenskej republike. „Eliminačná liečba pri zlyhaní pečene zažíva v súčasnosti prudký rozvoj, predpokladá sa, že významne prispeje pri riešení ťažkých stavov zlyhania pečene, donedávna neliečiteľných,“ dodáva prof. Hrušovský.