Vtáčia chrípka v Maďarsku – u nás pohotovosť

V súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Maďarsku minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa nariadil slovenským orgánom veteriny pohotovosť. V tejto chvíli nie je žiaden dôvod na paniku. Zodpovedné subjekty si konajú svoju povinnosť a pravidelne poskytujú informácie ministrovi o monitoringu vírusu v zahraničí a o situácii na Slovensku. Uvádza sa v stanovisku Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Minister M. Jureňa dal pokyn na odber 1 560 vzoriek od voľne žijúcich vtákov a 2195 vzoriek od hydiny chovanej na komerčné účely. V súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Maďarsku ministerstvo pôdohospodárstva zriadilo aj stredisko prvého kontaktu na svojej internetovej stránke, kde sú všetky potrebné informácie o ochorení, čo robiť a na koho sa obrátiť v prípade nálezu podozrivého vtáka.

Maďarsko 24. januára 2007 potvrdilo nové ohnisko vtáčej chrípky. Zaviazalo sa usmrtiť všetkých 3 300 nakazených husí. Slovensko kontroluje dovoz hydiny z Maďarska.

Ministerstvo pôdohospodárstva tiež splnilo svoj sľub poľnohospodárom a v priebehu minulého roka odškodnilo predajcov a spracovateľov hydiny za náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s vtáčou chrípkou. Poľnohospodári dostali celkovo od rezortu 43 mil. Sk – podiel štátu bol 21,5 mil. Sk a ďalších 21,5 mil. Sk tvorili finančné prostriedky z EÚ.