VšZP a Spoločná zdravotná poisťovňa budú verejnoprávne

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zákona o verejnoprávnych poisťovniach, ktorý predloží v najbližších dňoch do medzirezortného pripomienkového konania. Súčasné akciové spoločnosti so 100-percentnou účasťou štátu – VšZP a Spoločná zdravotná poisťovňa – sa podľa tohto zákona stanú verejnoprávnymi inštitúciami, riadenými tripartitne. „Ich hospodárenie však bude plne v súlade s hospodárením akciových spoločností, nebudú nijako zvýhodňované,“ zdôraznil minister zdravotníctva Ivan Valentovič.

Zmenu VšZP a Spoločnej zdravotnej poisťovne na verejnoprávne inštitúcie minister I. Valentovič odôvodnil tým, že verejné financie majú byť pod verejnou kontrolou.

Minister zdravotníctva zatiaľ nevie, či zákon o verejnoprávnych poisťovniach bude obsahovať aj povinné poistenie poistencov štátu vo VšZP a povinné poistenie zamestnancov tzv. silových zložiek v Spoločnej zdravotnej poisťovni. V rámci pripomienkovania zákona by sa tiež malo diskutovať aj o nakladaní zisku v zdravotných poisťovniach a financovaní náročnej liečby.

Sám minister sa prikláňa k názoru, aby poistenci štátu boli povinne poistení vo VšZP, lebo štát by mal túto najzraniteľnejšiu skupinu poistencov chrániť a garantovať im zdravotnú starostlivosť. Zároveň však upozornil, že zo skupiny poistencov by mohli byť vyňatí poistenci, ktorí sú poistencami štátu len dočasne (napr. ženy na rodičovskej dovolenke).

„O všetkom však chceme diskutovať,“ zdôraznil minister I. Valentovič. Návrh zákona predloží na medzirezortné pripomienkové konanie začiatkom budúceho týždňa. Spomínané návrhy na ďalšie zmeny v systéme zdravotného poistenia môže obsahovať zákon o verejnoprávnych poisťovniach, no môžu byť aj súčasťou noviel existujúcich zákonov, podotkol minister zdravotníctva.