Valentínska kvapka krvi – podmienky darovania krvi

Od 1. do 14. februára sa aj tento rok koná kampaň Valentínska kvapka krvi. Akcia – dobrovoľné darovanie krvi – bude v 40 územných spolkoch Slovenského Červeného kríža a zúčastňujú sa jej všetky hematologicko-transfúzne oddelenia (HTO) a národné transfúzne stanice (NTS) na Slovensku. „Cieľom Valentínskej kvapky krvi je osloviť čo najviac mladých ľudí a prvodarcov. Na Valentína sa koná najmä preto, lebo tento deň je v znamení zaľúbených a evokuje okrem lásky darovať aj krv, darovať život,“ objasňuje Mária Mišovičová z tlačového oddelenia Slovenského Červeného kríža.

Kto bezplatne daruje krv počas Valentínskej kvapky krvi, dostane po odbere špeciálnu pohľadnicu s motívom sv. Valentína – patróna všetkých zaľúbených. „Pohľadnicu môže potom venovať alebo poslať svojej blízkej osobe k sviatku všetkých zamilovaných. Zároveň je pohľadnica aj výzvou pre prijímateľa, aby sa tiež stal bezpríspevkovým darcom krvi a pomohol tak zachrániť ľudský život,“ vysvetľuje M. Mišovičová.

Slovenský Červený kríž organizuje Valentínsku kvapku krvi už dvanástykrát. „Tak, ako každá akcia zameraná na darcovstvo krvi, sa jej organizácia oplatí. V roku 2006 napríklad počas Valentínskej kvapky darovalo krv 9 686 bezpríspevkových darcov, z nich bolo 2 327 prvodarcov, najviac darcov bolo v Košiciach – 1 499.

Všetci, ktorí sa zapoja do tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi, darujú krv a vyplnia evidenčnú kartu bezpríspevkového darcu krvi Slovenského Červeného kríža, budú zaradení do žrebovania o atraktívne ceny od partnerov Slovenského Červeného kríža. Žrebovanie bude 23. februára 2007.

Darovanie krvi

Krv môže darovať každý zdravý človek od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov). Muži môžu darovať krv s odstupom 2 mesiacov po odbere maximálne 4-krát do roka. Ženy môžu darovať krv s odstupom 3 mesiacov po odbere maximálne 3-krát do roka.

Čo je darovanie krvi

Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi. Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom. Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom alebo pasom, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný darca preukazom darcu krvi.

Kedy nemožno darovať krv

  • po prekonaní infekčnej žltačky typu B a C, príp. ak ste boli v styku s chorými na toto ochorenie za posledný rok,
  • po prekonaní iných vážnych infekčných chorôb (treba sa informovať u lekára transfuziologického oddelenia),
  • v prípade, že ste boli posledný mesiac chorý,
  • pri dlhodobom užívaní liekov (výnimkou je hormonálna antikoncepcia),
  • ak ste boli posledný rok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou,
  • ak ste si dali urobiť pírsing,
  • ak ste dostali transfúziu krvi alebo plazmy,
  • ste nosičom vírusu HIV,
  • ak ste mali v poslednom roku HIV-pozitívneho sexuálneho partnera a patrí k skupinám rizikovým na prenos HIV,
  • ak ste podstúpili operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky,
  • ak ste sa liečili pomocou hormónov hypofýzy, príp. ak sa v rodine vyskytla familiárna forma tohto ochorenia,
  • v súvislosti s Creutzfeldt-Jacobovou chorobou (CJCH) sa Nariadením Ministerstva zdravotníctva SR z júla 2005 z darcovstva krvi vylučujú osoby, ktoré žili v rokoch 1980 - 1996 viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii a v Írsku. Toto opatrenie je preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi nebol dokázaný,
  • z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie a počas ťarchavosti (žena môže darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí)

Rady

  1. Tesne pred odberom krvi konzumovať len ľahkú stravu (čaj, pečivo, med, džem, banán), bez tukov. Potrebný je dostatok spánku a tekutín bez obsahu alkoholu.
  2. Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 400 až 450 ml krvi. Odber trvá 5 až 10 minút.
  3. Po odbere krvi strávi darca na transfuziologickom oddelení alebo mieste odberu asi hodinu, najviac však dve hodiny.

Zoznam HTO a NTO nájdete na http://www.redcross.sk/fotky/htshto.pdf.