Chrípka stúpa – v Bratislave jazdí špeciálna sanitka

Chrípka a chrípke podobné ochorenia na Slovensku vzrástli o 60 %. V rámci akútnych respiračných ochorení v 4. kalendárnom týždni 2007 hlásili lekári 101 010 akútnych respiračných ochorení, čo je chorobnosť 3004,4/100 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to nárast o 28,9 %. Najvyššia chorobnosť je u detí predškolského veku a u školákov od 6 do 14 rokov. V rámci krajov hlásil najvyššiu chorobnosť Banskobystrický kraj – chorobnosť tu stúpla o 230,5 % (5 937 ochorení, chorobnosť 1162,5/100 000). V Bratislavskom kraji chorobnosť stúpla o 111 % – v Bratislave jazdí počas víkendu špeciálna chrípková sanitka.

Ako informovala televízia Markíza, sanitka by mala skrátiť čakanie na lekára – najmä v prípade detských pacientov, ktoré je v Bratislave okolo dvoch hodín. Záchranná služba posilnila službu o jedného lekára.

Prudký vzostup zaznamenal Úrad verejného zdravotníctva najmä pri chrípke a chrípke podobným ochoreniam. Chorobnosť pri chrípke stúpla o 61 %, stalo sa tak vo všetkých krajoch Slovenska, s výnimkou Prešovského a Košického kraja, kde chorobnosť bola vysoká aj v predchádzajúcich týždňoch.

Situácia v krajoch vo výskyte chrípke podobných ochorení:

  • Banskobystrický kraj – chorobnosť 1 162,5/100 000, vzostup o 230,5 %.
  • Bratislavský kraj – chorobnosť477,1/100 000, nárast o 111,6 %.
  • Trenčiansky kraj – 368,7/100 000 (o 89,3 %).
  • Trnavský kraj – 760,2/100 000 (o 87,3 %).
  • Žilinský kraj – 517,6/100 000 (o 68,5 %).
  • Nitriansky kraj – 776,2/100 000 (o 63,4 %).
  • Košický kraj – chorobnosť rovnaká ako v 3. týždni – 664,9/100 000.
  • Prešovský kraj – chorobnosť rovnaká ako v 3. týždni (603,2/100 000).

Chrípka je akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Človek ochorie náhle. Základnými prejavmi sú zimnica, bolesti hlavy, teplota 39 až 40 °C, chorý má bolesti svalov, kĺbov, je malátny, má suchý, dráždivý kašeľ, pocit sucha a škriabania v hrdle. Chrípku treba vždy vyležať a riadiť sa pokynmi lekára, piť veľa tekutín, najmä teplý čaj, potiť sa a brať lieky na zníženie teploty, chorobu dobre a v pokoji vyležať, v miestnosti, kde ležíte, častejšie vetrať.

Chrípka