Internetové poradenstvo Ligy za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie zriadila internetové poradenstvo na mailovej adrese psycholog@dusevnez.sk. Ako ZDRAVIE.sk informovala manažérka Ligy za duševné zdravie Dagmar Krepopová, z tejto adresy odpovedá na problémy týkajúce sa duševného zdravia tím odborníkov – psychológov a psychiatrov, spolupracovníkov Ligy za duševné zdravie a v prípade potreby poskytnú kontakt na ďalších špecialistov.

„Liga za duševné zdravie chce takto popri bezplatnej Poradni Nezábudka v bratislavskom Auparku aspoň takto čiastočne nahradiť momentálne chýbajúcu Linku dôvery Nezábudka, ktorá mala celoslovenskú pôsobnosť a momentálne je jej činnosť pozastavená pre nedostatok financií.

Poradňa Nezábudka v bratislavskom Auparku

štvrtok 16.h – 20.hSociálno-právna poradňa

Možnosti získania rôznych foriem sociálnej pomoci pri duševných problémoch a poruchách.

sobota a nedeľa 14.h – 20.h – Psychologická poradňa

Poradenstvo na témy: vzťah k partnerovi a partnerke, výchova detí, problémy v manželstve a rodine všeobecne, v medziľudských vzťahoch, v spoločenských kontaktoch, v sexuálnej oblasti, pri pocitoch smútku, úzkostiach a napätí, trémy, vnútornej neistoty a nízkej sebadôvery alebo o čomkoľvek, čo ľudí trápi a sužuje.