Aj Spoločná zdravotná poisťovňa zvýšila ceny

Od 1. januára 2007 spätne zvýšila ceny kapitačných platieb a platieb za preventívne prehliadky aj Spoločná zdravotná poisťovňa. Ceny kapitácie u praktických lekárov pre dospelých vzrástli o 2,5 Sk, u praktických lekárov pre deti a dorast v priemere o 4 Sk. K zvýšeniu cien došlo aj u gynekológov – pri kapitácii o 1,50 Sk, pri preventívnej prehliadke sa navýšila cena bodu o 0,20 Sk. Cena bodu u stomatológa je po zvýšení 1,50 Sk. ZDRAVIE.sk o tom informoval Marek Brezničan, hovorca Spoločnej zdravotnej poisťovne.

Cena bodu sa zvýšila aj v špecializovanej ambulantnej starostlivosti – na 0,50 Sk.

Spoločná zdravotná poisťovňa zvýšila aj ceny za ukončenú hospitalizáciu v lôžkových zdravotníckych zariadeniach. Vzhľadom na neskorší termín rokovaní s fakultnými nemocnicami sú platné od 1. februára 2007. Vo fakultných nemocniciach sa cena zvýšila v priemere o 20 %, v ostatných zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti o 10 %.

Ceny kapitačných platieb a platieb za preventívne prehliadky v SZP