Množstvo listérie v plesnivom syre Niva – Pilos bolo zdraviu nebezpečné

Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil nebezpečné množstvo baktérie Listeria monocytogenes v plesnivom syre Niva – Pilos, 115 g, s dátumom spotreby 12. február 2007, dovezeného z Česka. Testy potvrdili zdraviu škodlivé množstvo baktérie (viac ako 100 KTJ/g Listerie monocytogenes) v piatich z desiatich skúmaných vzoriek. Pre ZDRAVIE.sk to potvrdil hovorca hlavného hygienika Ivan Bielik. Konzumácia syra mohla spôsobiť vážne zdravotné problémy. O výsledku testov Úrad verejného zdravotníctva okamžite informoval aj zodpovedné orgány Európskej únie, aby sprísnili kontrolu nebezpečného výrobku s uvedenou šaržou aj v ostatných krajinách.

Podľa I. Bielika Úrad verejného zdravotníctva pozorne monitoroval situáciu okolo výskytu listérie vzhľadom na situáciu v Česku, kde minulý rok zaznamenali v súvislosti s listériou epidémiu. Z 19 prípadov listeriózy v Česku sa 13 skončilo vlani smrťou. „K výraznejšej kontrole Úrad verejného zdravotníctva primälo aj 5 prípadov listeriózy u novorodencov v tomto roku. Popri priebežných kontrolách tzv. lahôdkových výrobkov sme sa preto sústredili aj na ďalšie výrobky, pri ktorých je možné riziko výskytu listérie,“ vysvetľuje I. Bielik. Ide najmä o výrobky z nepasterizovaného mlieka, syry, bryndzu a pod.

Nakazený plesnivý syr Niva – Pilos našli kontrolóri minulý týždeň v predajni Lidl na Saratovskej ul. v Bratislave a okamžite ho stiahli z predaja.

Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva prekročené množstvo 100 KTJ/g Listerie monocytogenes odborníci zistili v dvoch z prvej pätice vzoriek uvedeného syra. V druhej pätici vzoriek prekročili toto množstvo tri vzorky. V ďalších vyšetrených vzorkách s iným dátumom spotreby (24. februára 2007, 7. marca 2007, 11. marca 2007) baktériu nezistili.

Listeria monocytogenes je nebezpečná baktéria odolná voči vonkajším vplyvom. Listéria sa vyskytuje vo viacerých sérotypoch. „Jej nebezpečenstvo je aj v tom, že prežíva aj pri tzv. chladničkovej teplote,“ upozorňuje I. Bielik.

Listéria napadá hlavne ľudí s oslabenou imunitou, starších ľudí, deti a tehotné ženy. Infekciu možno dostať cez dýchacie cesty, tráviaci trakt, porušenú kožu, spojovky, ako aj sliznice.

Prvé príznaky ochorenia, podobné chrípke, sa prejavia jeden až štyri týždne po infekcii. V rámci prevencie treba nevyhnutne dodržiavať zásady osobnej hygieny a dostatočne tepelne upraviť mliečne výrobky aj mäso.

[Pozor na plesnivý syr Niva – Pilos! Čo je listéria](https://www.zdravie.sk/sz/content/674-30271/Pozor-na-plesnivy-syr-%96-niva-pilos-co-je-listerioza.html)