Inzulínové pero znamená väčší komfort aj presnejšie dávkovanie

Podľa mnohých diabetikov je liečba inzulínom náročná – predstavujú si pri tom podávanie inzulínu iba striekačkou, injekciou – preto mnohí túto liečbu odmietajú. Liečbu cukrovky potom obmedzia na tabletky alebo diétu.

Zo zhruba 300 tisíc slovenských cukrovkárov sa 21,6 percenta (približne 62 tisíc) lieči inzulínom. Podľa mnohých diabetikov je liečba inzulínom náročná – predstavujú si pri tom podávanie inzulínu iba striekačkou, injekciou – preto mnohí túto liečbu odmietajú. Liečbu cukrovky potom obmedzia na tabletky alebo diétu. Pritom, ako tvrdia odborníci, kvalita ich života by mohla byť oveľa lepšia. Inzulín totiž možno podávať aj inzulínovým perom, ktoré je: presnejšie pri dávkovaní, jednoduchšie na obsluhu, vpichnutie je menej bolestivé a má aj ďalšie výhody. Nové pero, ktoré prichádza na trh, dokonca umožňuje spätný návrat inzulínu bez jeho straty, sluchovú kontrolu (cvaknutie), že dávka sa podala, podľa väčšej stupnice si pacient veľmi ľahko nastaví dávku.

So striekačkami na Slovensku stále 37 %, v Európe desať

Napriek mnohých výhodám inzulínového pera, striekačky stále využíva až 37 % diabetikov.Je to veľmi vysoký počet, ak to porovnávame s Európou, kde je priemer 10 %. V Poľsku je napríklad stopercentné využitie inzulínových pier. Z európskych krajín sú so SR porovnateľní len Česi, Gréci a Taliani,“ vysvetľuje MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., hlavná odborníčka MZ SR pre diabetes melitus 2. typu. Za možnú príčinu uvádza aj iba čiastočné preplácanie zdravotnou poisťovňou pri inzulínových perách, kým striekačky hradí zdravotná poisťovňa v plnom rozsahu. Pri perách to je len v prípade, ak ide o intenzívnu liečbu.

„Vzhľadom na to, že cukrovka je choroba, epidémia, ktorá má tendenciu rastu, bude sa aj počet cukrovkárov využívajúcich inzulín zvyšovať. Za pozitívum považujem, že skupina, ktorej zdravotná poisťovňa plne uhrádza inzulínové pero, obsahuje aj tzv. rizikových pacientov (s obmedzenou mobilitou, poruchou zraku...) aj to, že do skupiny intenzívnej liečby patria od 1. apríla už aj tí, ktorí potrebujú inzulín 3-krát denne (doteraz 4-krát denne – pozn. red.),“ uviedol pre ZDRAVIE.sk MUDR. Vladimír Uličiansky, podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Konštatoval, že ešte stále u nás prevláda skreslený pohľad na pacientov-diabetikov. „V ľuďoch je zakódované, že je to ´panská choroba´, a nehľadajú sa formy, ako im skvalitniť či uľahčiť život s touto chorobou,“ hovorí V. Uličiansky, pričom naráža na to, že sprievodným znakom cukrovky býva obezita, často spôsobená zlou životosprávou.

Prečo pero?

Podávanie inzulínu striekačkou je časovo aj technicky náročné. V mnohých prípadoch napriek snahe pacienta aj zdravotného personálu nemá často požadovaný efekt. „Kde rýchlo nájdete v meste miesto na podanie inzulínu? Inzulín sa musí skladovať v chladničke, pred použitím do striekačky sa musí ohriať na izbovú teplotu, čo znamená vytiahnuť ho aspoň pol hodiny pred použitím. Potom natiahnuť inzulín do striekačky, overiť správnosť dávky a podať. Čas potrebný na podanie inzulínu striekačkou je od 3 do 10 minút,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Ilavská z Diabetologickej ambulancie Železničnej Nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

„Nepresné dávkovanie striekačkou spôsobuje vyššiu pravdepodobnosť hyper- alebo hypoglykémie. Naopak – podávanie inzulínu perom zaručí aj lekárom lepšiu kontrolu liečby a lepšie výsledky v liečbe cukrovky,“ tvrdí A. Ilavská. Perom si diabetik podá inzulín kdekoľvek a kedykoľvek a čas aj spôsob podania je takmer nebadateľný.