Siedmy apríl je Svetový deň zdravia

Presne na deň vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 7. apríla, si pripomíname Svetový deň zdravia. Tento rok WHO zvolila heslo Investícia do zdravia znamená bezpečnejšiu budúcnosť. „WHO chce vyvolať zvýšený záujem a najmä viac konkrétnych činov zameraných na zlepšenie ochrany zdravia pred ohrozeniami, ktoré sú buď dobre známe, ale nevenuje sa im dosť pozornosti, alebo sa objavili len v nedávno a nie sme na dostatočne pripravení. Problémom sú tiež ohrozenia, ktoré by sme mali vedieť predvídať a snažiť sa ne už teraz pripraviť,“ vysvetľuje Darina Sedláková, zástupkyňa WHO na Slovensku.

Podľa WHO by sme sa mali sústrediť na choroby ako SARS alebo vtáčia chrípka, ktorá môže byť spúšťacím mechanizmom pandémie ľudskej chrípky. Je to aj malária, tuberkulóza a HIV/AIDS, na ktoré každý rok ochorie a zomiera mnoho miliónov ľudí.

Napríklad v roku 2006 trpelo na svete na HIV/AIDS 39,5 milióna ľudí, zomreli takmer tri milióny. Na takmer už zabudnutú chorobu – tuberkulózu – zomrie každý rok 66 tisíc ľudí – osem každú hodinu a 445 tisíc sa TBC infikuje. Prenosné ochorenia znamenajú vzhľadom na globalizáciu a zväčšujúcu sa migráciu ľudí po svete v súčasnosti oveľa väčšou hrozbu ako pred pár rokmi.

Vo vyspelých krajinách je najčastejšou príčinou úmrtia ischemická choroba srdca (17,1 % všetkých úmrtí), mozgové príhody tvoria 9,8 % úmrtí a rakovina pľúc, priedušiek a priedušnice 5,8 % všetkých úmrtí.>

Vznik WHO

V roku 1945 na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii jednohlasne schválili jej účastníci návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. O rok neskôr v roku 1946 v New Yorku signovalo 61 štátov z celého sveta, vrátane ČSR, Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Ústava je platná od 7. apríla 1948 – tento dátum je dňom vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. V súčasnosti má 192 členských štátov.

Výskyt rakoviny stúpa, odborníci vyzývajú žiť zdravšie