Akupunktúra

Akupunktúra je starodávna čínska liečebná metóda. Je založená na aplikácii špeciálnych ihiel do 365. bodov ľudského tela.

Akupunktúra je starodávna čínska liečebná metóda. Je založená na aplikácii špeciálnych ihiel do 365. bodov ľudského tela (podľa tradície je týchto bodov na tele 365, ale počas ďalšieho vývoja tejto metódy objavili ďalšie body, dnes sa v tabuľkách uvádza 2 000 bodov). Zmierňuje bolesti v chirurgii, pri reumatických ochoreniach a mnohých ďalších chorobách. Akupunktúra je bežná v Číne, dnes už aj u súkromných liečiteľov v Európe, Japonsku a USA.

Na podobnom princípe je založená aj akupresúra, pri ktorej sa pôsobením tlaku v 14-tich meridánoch dostáva do tela prúd energie. Táto metóda však využíva tlak prstov, rúk, príp. hladkých alebo naopak drsných predmetov. Akupresúra sa nazýva aj shiatsu.

Starí Číňania verili v energiu nazývanú chi, ktorá prúdi v neviditeľných dráhach nazývaných meridiány. Tie podľa nich vedú k vnútorným orgánom. Aplikáciou ihiel do určitých bodov v týchto dráhach sa zvýši alebo zníži prívod energie k orgánom.

Čínska tradičná medicína hovorí, že rovnováha sa udržiava dvoma protichodnými energiami – prírodnými energiami ying (ženská) a yang (mužská). Energia ying sa považuje za pasívnu, upokojujúcu. Predstavuje tmu, chlad, vlhkosť, roztiahnutie. Sila yang sa považuje za agresívnu a stimulujúcu. Predstavuje svetlo, teplo, sucho a stiahnutie.

Dejiny

Akupunktúrne ihly pochádzajú spred 4 000 rokov z Číny. Prvé ihly vyrobili zo skaly. Neskôr sa používali bronzové, strieborné a zlaté ihly. Dnes sú najčastejšie vyrobené z ocele. Pôvodne sa ihly používali na liečbu čriev a vredov. Akupunktúra sa vyvinula na základe teórie, ktorá predpokladá prítomnosť špeciálnych „meridiánových bodov“ na tele, ktoré vedú k vnútorným orgánom.

Životná energia prúdi pozdĺž meridiánových dráh. Na základe tejto teórie sú choroby spôsobené prerušením prúdu energie. Pôsobením akupunktúrnych ihiel sa prúdenie energie „napraví“.

Liečba

V Číne sa dnes akupunktúra využíva v chirurgii na tlmenie bolesti (analgéziu). Čínski chirurgovia odhadujú, že 30 % pacientov dostane adekvátnu analgéziu touto metódou. Využívajú sa novšie techniky – pôsobenie elektrického prúdu cez ihly. Americkí vedci zistili, že táto metóda je efektívna u 10 % pacientov.

Čínsky lekári liečia akupunktúrou aj niektoré srdcové ochorenia, žalúdočné a dvanástnikové vredy, astmu, vysoký tlak a zápal slepého čreva.

V roku 1979 Svetová zdravotnícka organizácia vytvorila zoznam asi 40 chorôb, ktoré sa dajú úspešne liečiť akupunktúrou – dýchacie ťažkosti, tráviace ťažkosti, ochorenia nervového systému a bolestivá menštruácia.