Narcisy dnes v uliciach – Liga proti rakovine chce vyzbierať 20 mil. Sk

Viac ako 13 000 dobrovoľníkov bude dnes na Slovensku rozdávať narcisy – symboly dnešného Dňa narcisov, keď každý môže prispieť nejakou sumou na boj proti zákernej rakovine. Liga proti rakovine ho organizuje už po 11.-krát a za ten čas sa stal najznámejšou verejnou finančnou zbierkou na Slovensku. Prispieť môžeme priamo do pokladničiek Ligy proti rakovine, ktoré budú mať dobrovoľníci na ulici, zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu 2629740400/1100 alebo zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v sieti mobilných operátorov Orane Slovensko a T-Mobile Slovensko až do 20. apríla 2007. Cena 1 SMS je 30

Za peňažný dar do pokladničky dostaneme od dobrovoľníkov kvietok narcisu, vyjadrujúci spolupatričnosť s chorými a podporu preventívnych, informačných a psychosociálnych projektov a programov Ligy proti rakovine.

Všetky aktivity a projekty Ligy proti rakovine financované z výťažku zbierky sa zameriavajú na pomoc a podporu ľuďom postihnutým onkologickým ochorením v oblasti psychosociálnej pomoci aj v priamej finančnej podpore pacientov a ich rodín. Podľa prezidentky Ligy proti rakovine Evy Sirackej dôležitou zložkou aktivít sú aj informačné a edukačné programy zamerané na oboznamovanie verejnosti s možnosťami prevencie a predchádzania chorobe. Časť získaných prostriedkov sa používa na podporu výskumných a klinických projektov, súvisiacich s onkológiou.

Dobrovoľníci Ligy proti rakovine sú označení žltým kvetom narcisu na papierovej podložke s číslom dobrovoľníka, šiltom dobrovoľníka (žltý papierový šilt s modrým nápisom Deň narcisov 2007) a zbierať budú do originálnych modrých pokladničiek označených žltým narcisom, logom Ligy proti rakovine, názvom zbierky Deň narcisov 2007.

Liga proti rakovine by chcela tento rok prekonať minuloročný rekord vo vyzbieraných prostriedkoch. „Od sumy 18 373 517 Sk je len krôčik k 20 miliónom,“ hovorí E. Siracká. Na onkologické projekty sa z minuloročnej sumy použilo takmer 15,5 milióna korún.