ZZP: Minister zdravotníctva predložil legislatívny paškvil

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič odmieta akúkoľvek diskusiu s odbornou verejnosťou, ignoruje Ústavu SR, medzinárodné zmluvy aj platný právny systém. Svojou účasťou v inzercii štátnej zdravotnej poisťovne porušuje dokonca aj dobré mravy. Uviedol výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP) Eduard Kováč. Minister sa podľa ZZP stále spolieha na politickú podporu premiéra a vlády SR. „Výsledkom však je, že za desať mesiacov vo vláde, sa mu nepodarilo dosiahnuť žiaden z relevantných cieľov, ktoré by stabilizovali systém a zlepšili situáciu v slovenskom zdravotníctve,“ konštatuje E. Kováč.

ZZP ministrovi zdravotníctva vyčíta, že po prvýkrát v legislatívnej histórii slovenského zdravotníctva sa stalo, že minister nepozval dotknuté organizácie na rozporové konanie k zásadným pripomienkam k návrhom zákonov.

Namiesto diskusie predložil podľa ZZP len legislatívny paškvil (návrh novely zákona o zdravotnom poistení – pozn. red.), ktorý spochybňujú nielen oponenti, ale aj ústredné orgány štátnej správy či legislatívna rada vlády.

„ZZP SR požiadalo o vypracovanie nezávislého právneho stanoviska jedného z popredných expertov na ústavné právo doc. JUDr. Radoslava Procházku PhD, JSD. Ten v návrhoch ministra zdravotníctva identifikoval sedem zásadných rozporov s Ústavou SR, jeden s komunitárnymi pravidlami EÚ a zároveň možné porušenia medzinárodných dvojstranných zmlúv o ochrane investícií,“ uviedol prezident ZZP Igor Dorčák.

Redukcia lôžok

Podľa predstaviteľov ZZP stále neexistuje presný zoznam nemocníc vyradených zo siete verejného poistenia, pod ktorý by sa podpísali riaditelia všetkých zdravotných poisťovní. „Vieme o nemocniciach, ktoré majú podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na 12 až 15 mesiacov a sú pritom na zozname,“ uviedol I. Dorčák.

Dodal, že každá nemocnica bude zrejme pri podpise zmlúv postupovať samostatne – pričom sa bude držať princípu efektivity zariadenia, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a potrebnosti zariadenia v regióne a, samozrejme, indikátorov kvality.

Chýba nariadenie o minimalizácii siete

Minister by sa pri redukcii siete zdravotníckych zariadení nemal odvolávať na zdravotné poisťovne, tvrdia predstavitelia ZZP. Redukcii by totiž malo predchádzať nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje minimálna sieť zdravotníckych zariadení a to stále ešte ministerstvo nevydalo. Nariadenie vlády malo určiť, ako sa zníži počet lôžkových kapacít. „A to mala byť práca ministerskej komisie,“ uviedol I. Dorčák.

Stanovisko experta na ústavné právo doc. JUDr. Radoslava Procházku k návrhom zdravotníckych zákonov

I. Valentovič: Návrh zákona o zdravotnom poistení už študujú nezávislí právnici