Arteterapia

Arteterapia je liečba umením. Umelci vyjadrujú vo svojich dielach pocity. Aj pri arteterapii sa človek lieči samovyjadrovaním – vyjadrovaním svojich pocitov. Táto metóda je vhodná pre ľudí s citovými problémami.

Arteterapia je liečba umením. Umelci vyjadrujú vo svojich dielach pocity. Aj pri arteterapii sa človek lieči samovyjadrovaním – vyjadrovaním svojich pocitov. Táto metóda je vhodná pre ľudí s citovými problémami.

Často vychádzajú na povrchu obavy a pocity, ktoré si ani neuvedomujeme alebo ktoré nedokážeme opísať slovami.

Arteterapia je súčasťou psychoterapie. Hodiny vedie školený terapeut, ktorý je naučený k vnímavosti a chápe, aké je ťažké vyjadriť svoje problémy. Pacienti môžu používať rôzne materiály (farby, hlinu, papier, plastelínu) a techniky (maľby, kresby, sochy, koláž). Pacient nemusí byť umelcom. Nemusí vedieť kresliť. Dôležité je, aby vyjadroval to, čo cíti.

Hodiny sú najčastejšie skupinové, kde každý pracuje sám za seba a súčasne pomáha aj ostatným. Ale môžu byť aj individuálne. Arteterapia je vhodná pre všetky vekové skupiny. Využíva sa v nemocniciach, rehabilitačných centrách, psychiatrických liečebniach a denných sanatóriách. Odporúčajú sa pacientom s citovými alebo psychickými problémami, pri liečbe alkoholizmu a iných závislostí, pri anorexii, bulímii; ľuďom, ktorí majú problémy s komunikáciou, vyjadrovaním. Využíva sa aj v kurzoch sebaspoznávania a na zvýšenie sebavedomia.

Arteterapia sa začala rozvíjať po 2. svetovej vojne. Arteterapia sa používala ako súčasť rehabilitácie v rehabilitačných centrách a nemocniciach. Pomáhala v liečbe psychotrauriem ľuďom, ktorí prežili vojnu.